Národovci za jižní hranicí

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Napsali o nás, Vydáno dne: 23. 05. 2002

K napsání tohoto článku mě přimělo objevení zajímavého národoveckého sdružení v Čechách, jímž je skupina Národní myšlenka. Ta provozuje internetový server www.narmyslenka.cz a vydává jeho "papírovou verzi", jež vychází několikrát do roka. Hlavní postavou NM je Milan Špinka, ale v každém vydání se objevuje několik dalších autorů: J. Hojer, J. Maloušek a J. Košíček.

NM má charakter především intelektuálního prostředí a není formálně svázána s žádnou českou politickou skupinou. Prezentuje se zde široké spektrum pohledů národních, národně konzervativních a protivících se vstupu ČR do EU. Nabízí též širokou společensko-kulturní, historickou a náboženskou reflexi. Zjevnou je též autory projevovaná chuť představit jevy zamlčované liberálními a kosmopolitními elitami seskupenými kolem prezidenta Havla, jenž je symbolickou personifikací těchto elit.

Polské národovce může obecně zaujmout fakt, že NM skutečně mnoho místa věnuje polským záležitostem. V části věnované historii nalezneme totiž články o historii našeho národoveckého hnutí, v tomto případě o Táboru velkého Polska a o Romanu Dmovském. Mezi rozhovory nalezneme rozhovor s Radoslawem Ostrzyckim, jedním z redaktorů společensko-kulturního časopisu Phalanx, zaměřeného na mladé národovce. Zajímavým je také v sekci zahraniční politiky překlad vystoupení poslance LPR Romana Giertycha z období sejmové debaty o polské zahraniční politice, v níž jako skutečně reálnou alternativu k nakomandované EU nabízel upevnění spolupráce v rámci Vyšegrádské čtyřky a zemí sdružených v CEFTA. Všechny články jsou dostupné na internetových stránkách.

(…)

Tomáš Masaryk kdysi řekl, že bez nezávislého Československa by nebylo nezávislého Polska a naopak. Těší fakt, že si to stále více lidí uvědomuje. Při všech v případě bratrských zemí přirozených podobnostech i rozdílech máme stále mnoho společného, než abychom promarnili ideu blízkého svazku. Aby se naplnila, musíme se stále lépe poznávat. Poznávat všechny podmínky, okolnosti a metody činností. Mějme naději, že Národní myšlenka stejně jako Nová polská myšlenka vždy budou tyto úkoly plnit.

Łukasz Kobeszko