Recenze papírové NM 2/2002

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Napsali o nás, Vydáno dne: 14. 08. 2002

Pro Poláky - zahleděné často do rozmanitých jihoevropských a západoevropských národoveckých iniciativ - je všechno, co se děje u našich nejbližších sousedů, stejně exotické jako příslovečné jaro v Mozambiku. Tím spíš na tomto místě představím krátkou historii a profil NM.

Už více než devět let vycházející Národní myšlenka je politickým časopisem, majícím ambice představovat současnost (a také - což nás zde zajímá nejvíc - kulturu) prizmatem vlasteneckého a národoveckého světonázoru.

Už na první pohled časopis připomíná - obsahem stejně jako formou - časopisy jako Roajalista - Pro Patria nebo starší Wszechpolak či Szczerbiec (ačkoli je určitě mnohem opatrnější v rozdávání sympatií než ten posledně jmenovaný). Mimo vydávání časopisu redakce provozuje rovněž internetovou stránku NM, na níž je možno nalézt komentáře k nejnovějším společensko politickým událostem. Vydáván je rovněž elektronický zpravodaj, informující o aktuálních akcích v českém konzervativně-pravicovo-národním prostředí a - přinejmenším takový si lze odnést dojem - spojující mnoho různých organizací.

Při pohledu na archivní čísla NM si nelze nepomyslet, že se naši jižní sousedi velice zaobírají polským politickým životem (zejména nejnovějšími úspěchy národních a quasi-národních skupin). V aktuálním čísle 2/2002 můžeme např. narazit na obšírný materiál věnovaný osobě poslance Romana Giertycha nebo si přečíst rozhovor, jenž poslanec poskytl vedoucímu redaktoru NM Milanu Špinkovi.

Polsku jsou věnovány také články pojednávající o historii Národně radikálního tábora nebo osobnosti Jana Mosdorfa (přetisk článku Daniela Pawłowce z Phalanx č. 2). Pokud jde o kulturní materiály, nachází se v tomto čísle rozsáhlý popis fenoménu hudby francouzské identity ("RIF - cesta z ghetta"), alternativě levicově-liberální antikultury.

Národní Myšlenka, NM - PO BOX 18 - Hodkovice n. M. - 463 42

Radosław Ostrzycki, Phalanx