Globalizace - jak ji vidím

Autor: Oldřich Kubíček <(at)>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 02. 12. 2000

Jedním z témat poslední dobou hodně prodiskutovávaných je globalizace. Co vlastně tento termín znamená? Jedná se o postupné začleňování jednotlivých národů do větších celků (tzv. integrace), nad světem postupně získávají kontrolu nadnárodní organizace (ať už ekonomického, politického, kulturního nebo náboženského charakteru), vlády jednotlivých národů se stávají loutkami v rukou mocnějších mezinárodních struktur.

Situace je značně nepřehledná a obyčejný člověk většinou nemá šanci tuto politickou mašinérii správně prohlédnout. Z toho co jsem právě popsal jednoznačně vyplývá, že se jedná o skutečně velice nebezpečný jev. Chceme-li zachránit svojí národní identitu, musíme za každou cenu proti tomuto moru bojovat.

Bohužel se však dnes vyskytují i poměrně početné skupiny většinou mladých ultralevicových radikálů, kteří demagogicky řvou, že s globalizací zatočí. Při svých protestních akcích se chovají velice agresivně a mimo MacDonaldů (u kterých by mi to ani tolik nevadilo) poškozují především majetek soukromých osob. Zapalují auta, rozbíjejí výlohy malopodnikatelských firem, ohrožují průměrné občany na životech a ještě se jim k tomu dostává požehnání a podpory některých politických elit. Při hlubším zamyšlení si však neodvratně člověk musí položit otázku - o co vlastně těmto levicovým fanatikům jde? Vždyť jedněmi ze základních myšlenek těchto lidí jsou internacionalismus a doktrína Trockého permanentní revoluce. Každý kdo o těchto názorech aspoň trochu něco ví, mi musí dát za pravdu, že jejich cílem není nic jiného, než jakási ultraglobalizace.