O novinářích a slušných lidech

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 05. 02. 2001

Nestává se příliš často, aby se naše sněmovna rozhodla přijmout rozhodnutí, jehož úkolem je prospět prostým občanům. Nedávno se však ten zázrak stal a poslanci přijali zákon, jenž rozhodným způsobem zpřísňuje postih sprejerů. Nechci nosit dříví do lesa a sovy do Athén, a tak jen připomínám, že se jedná o lidi s fatální neúctou k cizímu majetku, což neváhají při každé příležitosti předvést hanebným způsobem v praxi.

Ostatně počmárané vlaky, vozy metra, obytné domy, ale co horšího i budovy historicky cenné včetně kostelů a katedrál, už asi každý z nás někdy v životě viděl. Rozumě uvažující člověk by se tedy domníval, že přitvrzení oficiálních postojů vůči zločincům bude všeobecně vítáno, leč v této zemi by se rozumný člověk se svým rozumem příliš daleko nedostal. Jen asi tak k nejbližší trafice.

Je to už taková smutná tradice, že v českých novinách se člověk setkává s názory, o něž se i ten nejbystřejší a nejpronikavější intelekt jen bezmocně roztříští nebo zůstane přinejmenším v němém úžasu stát. A tak i tentokrát se ozvali stále ti samí „nonkonformní“ pisálci, aby své netradiční a netradičně pokřivené názory prezentovali jako ty jediné správné. Jistě, byla by to nuda zastávat se slušných lidí proti grázlům, ovšem pan redaktor pilně činí pravý opak pomocí primitivních článečků a má dostatečný prostor k tomu, aby své jednoduché myšlenky mohl každou chvíli na stránkách svého plátku dokola omílat, protože jen čtenář poněkud slaboduchý se po přečtení hned prvního z dlouhého cyklu blábolů plácne s úžasem do čela a vzkřikne: „Mámo! To je hlava, tenhle K.! Já si myslel, že posprejovat renesanční fasádu je špatné a on mi teď zázračně osvětlil, že se mýlím! Bůh a Havel mu žehnej!“, odhodí následně noviny a poběží svůj nový názor zvěstovat do širého okolí. Kdepak, k řádnému účinku to chce čas a dlouhé působení - a co nejjednodušší myšlenky.

Zvedněme prozatím slaboduchým odhozený výtisk druhdy mládežnického plátku a podívejme se, čím pan redaktor argumentuje tentokrát. Důvody pro omlouvání ničitelů cizího majetku v řádech statisíců ba miliónů korun se jako obvykle pohybují na velice malém hřišti, článeček se jen hemží termíny „mladí lidé“, „zničený celý život“, „dříve vyhození ze školy, teď kriminál“ a tak dále a tak podobně. Nutno ale přiznat, že se správným citovým zabarvením vyznívá článek tak, jako kdyby oběťmi byli nikoli majitelé zdevastovaných nemovitostí, ale nešťastní frustrovaní středoškoláci, podle autorova náhledu snad pro své mládí zcela nesvéprávní. Nevím, zda autor posuzuje intelektuální úroveň zločinců podle svých věrných čtenářů, skutečnost je ale samozřejmě zcela jiná a mnohem prostší. Ti lidé páchají své zločiny zcela vědomě a záměrně, se zvráceným zalíbením, přitom autorovým stylem se dá vysvětlit a omluvit opravdu cokoli. Vsadím se s tebou, milý čtenáři, že kdybychom si my dva spolu sedli v útulné hospůdce k jednomu stolu, vymyslíme v podobném stylu do hodiny a pěti piv omluvu a zdůvodnění pro každý nadhozený zločin. Okradl důchodkyni? Ta už peníze stejně nepotřebuje a on právě stojí na startovní čáře života. Prodával drogy dětem? Ale za nízké ceny a stará se o nemocnou kočku. Ubil starce pro dvacetikorunu? Je mladý, neničte mu život, postačí vyhození ze školy! Zvrácené, morbidní, neskutečné? Ale jdi! Opakuj to stokrát, tisíckrát, šiř to po celé zemi stále dokola, máš-li k tomu prostředky - a slabší povahy nakonec podlehnou, uvěří čemukoli, co si jen vymyslíš. Goebbelsem dávno poučení novináři tohle samozřejmě dobře vědí a účelně toho využívají, takže dokáží zhloupnout nejen čtenáře slabší duchem, ale i lidi inteligentní, pravda, u těch to trvá déle, ale novinář má času dost. Pročpak ale podobné ohavnosti bez skrupulí zuřivě obhajuje? Ruku na srdce - bylo by to možné bez souhlasu vydavatele listu? Není to dokonce tak, že vydavatel sám tyto články od svých věrných oveček vyžaduje? Že se snaží svým listem navodit čtenářům pocit, že si mohou dělat cokoli bez ohledu na zákony? A pokud redaktor dostane za své pochybné článečky nějaký ten tučný bakšiš, ještě rád své svědomí prodá, měl-li vůbec kdy nějaké.

Nedělejme ale z komárka velblouda. V českém národě se stále ještě najdou lidé, kteří se podobné přihlouplé demagogii dokáží vzepřít a uvědomit si, že právě oni jsou obětmi bezohledných vandalů a zločinců a jejich obhajoba v novinách je směšnou, přímo škodlivou, že dokonce takové bagatelizování trestných činů ještě zvyšuje už tak značné nebezpečí dalších útoků na majetek nebo dokonce životy. Takové lidi ovšem zločince a bezpráví hájící novináři příliš rádi nemají, označují je za měšťáky, dokonce za maloměšťáky. Přijatým zákonem ale poslanci jasně dokázali, že si alespoň jednou za čas dokáží uvědomit elementární potřebu ochrany oněch měšťáků, kteří financují ze svých daní jejich platy a kteří mohou rozhodnout o jejich budoucím nebytí ve sněmovně. Podobné starosti však vydavatele netrápí. Dobře ví, že se jeho čtenáři nemohou dost dobře obrátit k jiným novinám, že prakticky nemají možnost výběru. Všechen denní tisk pochoduje totiž stejným krokem vstříc zítřkům plným anarchie, bezpráví a šikanování všech, kdo mají tu smůlu, že jsou slušnými a poctivými lidmi. Jenže kdo omlouvá a kryje zločiny, stává se sám zločincem.