O jednom rozšafném studentíkovi

Autor: Oldřich Kubíček <(at)>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 27. 02. 2001

Svatokrádežnictví je v dnešní době poměrně rozšířený, organizovaný zločin, jehož podstata tkví v morálním a duchovním úpadku nového věku. Lidé ztrácející smysl pro tradiční hodnoty se často nezastaví ani před takovou hanebností, jako je rozkrádání kostelů a hřbitovů.

Většinou se však nejedná o malé akce jednotlivců, ale o pečlivě připravené zločiny mezinárodních gangů. Rozkradený majetek historické hodnoty tak končí kdesi v cizině s velmi malou pravděpodobností, že by se kdy navrátil zpět. Současná politická garnitura se však touto problematikou příliš nezabývá, proč taky, jistě mají naši páni politici „mnohem důležitější“ věci na práci než je zabezpečení historických objektů. Je vskutku příznačné, že vláda která odmítá vrátit církevní majetek do povolaných rukou, ho není schopná ani řádně opatrovat. Taková je situace dnes. Příběh o kterém chci psát, se však odehrával v období hluboké komunistické totality.

Byl jednou jeden student. Prosím? Ptáte se co studoval onen studen? No přece teologickou fakultu jisté nekatolické církve, chtěl následovat příkladu svého tatínka, faráře téže církve. Vskutku, vzorný to syn. Musím říct, prý studoval se slušnými výsledky, jinak by se přeci ani na vzorného a dobře vychovaného syna neslušelo. Dokonce i ve studentském kolektivu býval oblíben, jak jinak taky. Když tu ejhle! Vzorný syn svého otce přestal navštěvovat školu a na světlo začla prosakovat taková,no, přinejmenším zarážející zprávička. Prý se zúčastnil jisté vykrádačky.

Ale něco takového zní příliš nepravděpodobně, to bude jistě nějaký omyl, říkali si spolužáci. Roztomilá zprávička se ale postupem času čím dál víc potvrzovala. Chudák tatínek. A syn? Nu, pro jeho dobro budiž řečeno, vykradl prý „jenom katolický kostel“, vždyť ono se zas tolik nestalo. To maj za inkvizici, násilnou rekatolizaci, upalování a majetkářství! A náš milý studentík, vzorný syn svého otce, po měsíci hurá do školy. Samozřejmě bratří studenti byli nejprve děkanem poučeni, že by svému kolegovi a bratru v Kristu neměli příliš připomínat jeho „drobný“ prohřešek, že prý on, chudák, sám je z toho celý na měkko a svého konání velice a s hlubokou pokorou lituje. Trestní stíhání bylo samozřejmě zastaveno, nejednalo se přeci o žádného asociála, a celou záležitost se zdařilo šťastně ututlat. A tatínek? No, toho přesunuli z jeho farnosti kamsi na druhý konec republiky a náš rozšafný studentík je prý dnes evangelickým farářem kdesi v Polsku. Kdyby tak polští katolíci věděli….., ale no tak, nechme toho kdyby, kdyby jsou chyby a minulost minulostí.

Chci říct, stejně jako jiných očekávaných, pozitivních změn jsme se po listopadu 89 nedočkali, tak ani vztah státu ke Katolické církvi se příliš nezměnil. Společnost je i nadále infikována nenávistnými předsudky, církevní majetek nebyl navrácen a samotná církev je pranýřována jak jen to je možné.