O malých bůžcích s čumáčky od krve

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 06. 03. 2001

Vynořují se odnikud. Ani si nevšimneme a jsou mezi námi, otravují náš život, útočí odevšad, z televize, z rozhlasu, z novin. Jdou bezohledně za svým, prosazují své pochybné zájmy těmi nějšpinavějšími prostředky ať to stojí co to stojí, vrhají se na své cíle v dobře organizovaných houfech a ničí vše, co je funkční a staletími ověřené. Nabízejí nám místo toho líbivé chiméry, zhoubné a neuskutečnitelné, pro něž je však nejprve nutno udělat místo. To místo však nyní musí uvolnit instituce z nejdůležitějších, nejověřenějších a hlavně funkčních. Rodina.

Na piedestal veřejného zájmu se škrábe ON, skromný muž, myšlenkami velikán, úžasný pan inženýr. Zkratku ing. bys však před jeho jménem hledal marně. Jako sociální inženýr nepotřebuje žádný titul, žádné školy, žádné zkoušky, jen několik málo šikovných vlastností, bez nichž by svou práci prostě dělat nemohl: silný žaludek, pohrdání prostými lidmi a hlavně pak vědomí svého vlastního zbožštění. Zvláště tato proměna v malého bůžka, jakéhosi krutého a nelítostného všeobjímajícího Quetzalkoatla, jenž ví všechno nejlíp a pro své záměry vyžaduje lidských obětí, je základním znakem skromných mužů.

Skromný muž dobře ví, že když chce někoho nebo něco zlikvidovat, musí se v první fázi za něj postavit, aby mu pak mohl o to pohodlněji vrazit s rozmachem nůž do zad až po rukojeť. A tak i nyní institut rodiny nejprve vychválí, aby jej v příštím okamžiku srazil do bláta svými ALE. Ale rodina se jako instituce přežila...ale nyní již nevyhovuje standardům postmoderní společnosti...ale rodina utlačuje ženy a bere jim jejich děti...ale i perverzní vztahy mají mít práva jako rodina, aby to bylo spravedlivé...Ozve-li se někdo proti těmto nesmyslům, argumentuje-li tisiciletími ověřenou funkčností rodiny, není nic snazšího než vyhlásit dnešní generaci a hlavně sebe sama za chytřejší všech vůbec kdy žijících generací a jejich myslitelů. Vezme-li si odpůrce na pomoc Bibli, malý bůžek se mu jen vysměje a pro jistotu ještě své nesmysly sepíše do své vlastní svaté knihy, kterou pak šíří mezi své věrné a vysílá je dále do světa hlásat bludy. Schodiště vedoucí k vrcholu, jímž je bůžkův vlastní zvrácený ideál, má mnoho stupínků, kdo však šlápne na první z nich, jen velmi těžko z něj ještě kdy může seskočit. Tohle bůžek ví, ví dobře, že nemusí útočit rovně čelem, stačí mu jen pomalu, ale o to usilovněji podrývat, přemlouvat, opatrně přesvědčovat a svůj tlak následně stupňovat, aby jeho oběti braly své stupínky po dvou, po třech, aby se dostaly co nejdříve na samý vrcholek, kde na ně však nečeká žádný vysněný ráj svobodných, rovnoprávných a šťastných lidí, ale bezedná strmá propast násilí a zvůle vítězného bůžka.

Malým bůžkům se daří dobře všude tam, kde najdou teplé místečko a dostatek prostředků a prostoru pro šíření svých lží. Můžeš na ně narazit mezi umělci, mezi novináři, nejčastěji však v podivné a na první pohled zcela neprůhledné profesi, jíž se říká ochránce lidských práv. To není vůbec pokrytecký název, jen posuďme sami. Skrývají se pod ním ve vyrovnaných řadách pevně stojící bojovní bůžci všech druhů. Rasisté, zaklínající se bojem proti rasismu. Nacisté s rudou fasádou, bojující proti nacismu. Další neohrožení bojovníci za práva všech lidí bez rozdílu třímají ve svých rukou nůžky k prorážení lebek, symbol boje proti nepříteli nejzákeřnějšímu, bezbranným a nevinným nenarozeným dětem. Všichni společně pak hledají problémy tam, kde nikdy žádné nebyly, jen aby zdůvodnili vlastní existenci. Vytvářejí problémy zcela nové, aby odůvodnili vlastní činnost. Aby od sebe odvrátili prvotní pozornost, volají hlasitě po zrovnoprávnění různých nově vymýšlených pravd, po toleranci k nim. Kdyby však nakonec opravdu zvítězili, na své vlastní proklamace by okamžitě zapomněli, vrhli by se na sebe a zatínali si ostré zoubky navzájem do krku, až by jim od čumáčků stříkala krev v chlístancích. Naši bůžci bojující proti rodině nejsou jiní.