Odvážné školačky v ocelových rakvích

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 08. 08. 2001

První léto nového tisíciletí není pro naše sdělovací prostředky právě ve znamení okurkové sezóny. Nelze se tedy divit, že mezi mnoha jinými důležitými informacemi proplula právě jedna taková našimi masmédii téměř bez povšimnutí. Na vyškovskou Vysokou vojenskou školu nastupují jako každý rok od 1. srpna noví studenti, letos je to devadesát mužů a dvacet žen.

Není to žádná novinka, v armádě můžeme ženy potkávat poměrně často, působí většinou v logistice, v týlovém zabezpečení. Novinkou však je, že dvě z letošních odvážných školaček prolamují pomyslné ledy a chystají se stát vůbec prvními důstojnicemi ženijních a mechanizovaných jednotek. Není žádným překvapením, že v krátkých zprávách v novinách nenajdeme ani stopu nevole, je koneckonců známým faktem, že tzv. zrovnoprávňování žen v rámci armády je v posledním době světovým trendem a otevřeně je podporuje i zřejmě nejznámější český sociální inženýr, předseda ČSSD Špidla. Jenže tento trend se nesetkává s nijak zvláštním nadšením armádních činitelů.

Pravda, ženy provázejí armády odpradávna. Jen si vzpomeňme na prastaré žoldnéřské písně o markytánkách! Od dob starověkých barbarských kmenů nebývalo však zvykem stavět ženy do prvních linií a nutit je válčit s muži. Až vyspělé 20. století znovuobjevilo tuto dávno zapomenutou praxi, o níž se přitom nedá říci, že by se zrovna dvakrát osvědčila.

Ženy nejsou a přes veškerou snahu některých profesionálních feministek a emancipátorek nikdy nebudou Amazonkami z Homérových eposů. Mnozí vládci právě uplynulého století nebyli schopni tento prostý fakt pochopit a mnoho žen na jejich nápady velmi tvrdě doplatilo. Čistě ženské jednotky byly obecně tvořeny ze dvou hlavních důvodů. Prvním z důvodů byla využití podobných jednotek pro soukolí propagandy; tím druhým důvodem zase nedostatek lidského materiálu v těch nejvypjatějších okamžicích války.

Klasickým dokladem druhého z uvedených důvodů byly německé ženské prapory z dob těsně před koncem 2. světové války, kdy byla Hitlerova říše nucena sáhnout do těch nejposlednějších rezerv. Příslušnice ženských praporů byly tehdy opravdu nasazovány v roli pěšáků do bojových akcí a nuceny svádět boje s muži. Zajímavější případy jsou známy z Ruska a Sovětského svazu. Je například málo známých faktem, že se na obraně Zimního paláce před bolševiky měl podílet i ženský prapor. Ženy se dokonce nechaly v Zimním vyfotit a na dochované fotografii působí vskutku sveřepě a odhodlaně, když však došlo k prvním náznakům boje, propadl celý prapor hromadné hysterii, odhodil zbraně a z paláce jednoduše uprchl. To jsou samozřejmě extrémní případy, kdy byly ženy postaveny do situací, v nichž značnou měrou záleželo na prosté fyzické síle. Jen si to zkuste střílet z pušky a bodat bajonetem, navíc pod palbou. Není to nic snadného ani pro trénované mladé muže. Existují však zbraně, kde technika fyzické rozdíly prakticky smaže.

Jednou z nich je nepochybně letectvo. Sovětský svaz na počátku Velké vlastenecké války vytvořil několik ženských leteckých pluků, dílem z propagandistických důvodů, dílem proto, že utrpěl tak velké ztráty pilotů, že jiné řešení zkrátka v té chvíli nezbývalo. Členkami těchto jednotek byly většinou zkušené pilotky z předválečných dob a organizátoři se domnívali, že už proto nebude vznik a fungování nových pluků nijak zvlášť problematické. Jednotky proto byly složeny ze samých žen, dokonce včetně mechaniček a zbrojířek, od nichž byla očekávána velmi tvrdá fyzická práce. Problémy se vyskytly takřka okamžitě, i když jiného druhu. V čistě ženských kolektivech velmi brzy propukly konflikty, objevily se značné problémy s kázní. Šlo o třenice všeho druhu, pilotky odmítaly sdílet ubikace s pomocným personálem, pomocný personál se hádal o příděly jídla a ženské velení ještě svým chováním přilévalo oleje do ohně. Když se jedna z pilotek po nezaviněné havárii svého letadla z obavy před velitelkou zastřelila, nadřízená místa kapitulovala a nahradila velící důstojnice muži. Ženské jednotky dosáhly jistých úspěchů dokud se dostávaly do bojů s nechráněnými průzkumnými letouny, pokud se však ženy střetly s německými stíhači, končívaly pro ně souboje zpravidla tragicky, a to dokonce i v pozdějších letech války, kdy se situace na obloze začínala přece jen vyrovnávat.

Čistě ženské jednotky tedy nejsou zdá se dobrým nápadem. Není to jak vidno jen otázka fyzických, ale i psychických schopností. V dnešní době se prosazuje jiný trend a ženy bývají začleňovány do mužských bojových jednotek. To sebou nese zase jiná úskalí: ženy v těchto jednotkách působí jako rozkladný prvek.

Z těch nejpřirozenějších důvodů není dobré vytvářet v uzavřených prostředích smíšená družstva. Spojené státy se pokusily zapojit ženy do služby na letadlových lodích. K sotva pochopitelnému překvapení mnohých po každé takové dlouhé plavbě vstupovala zpět na pevnou zem mnohá z těchto žen - námořnic těhotná, musela být z činné služby alespoň dočasně vyřazena a peníze vynaložené na její výcvik zkrátka vyletěly oknem. Proti této praxi se pochopitelně začaly bouřit manželky a snoubenky námořníků. Ani velitelé nebyli se situací nijak spokojeni a stěžovali si na upadající kázeň.

Na upadající morálku a kázeň mužstva si stěžují armádní důstojníci i v jiné zemi, v níž se liberální politické kruhy vehementně snaží o „zrovnoprávnění“ žen v rámci armády, ve Velké Británii. Jako by toho bylo ještě málo, prudce se snížila i kvalita výcviku. Pro ženy je původně mužský výcvik příliš náročný, proto jsou odpovědní činitelé úroveň výcviku nuceni neustále snižovat. Přesto zůstává pro slabší pohlaví nebezpečný a mnoho žen opouští armádu s velmi vážnými zdravotními problémy, způsobenými těžkými zraněními.

Odborníci přitom poukazují ještě na jeden vážný problém, v dobách kralování médií nad stavem mysli široké veřejnosti zcela reálný: jak by asi v případě války reagovalo obyvatelstvo na televizní obrázky znetvořených ženských těl? Byli by diváci schopni něco takového vůbec snést? Neublížilo by to válečnému úsilí celého státu? Přes všechny zřejmé důkazy o nevhodnosti podobných postupů bude u nás zřejmě nastolený trend pokračovat. Hodnotu armády oslabené neschopností ministerstva obrany, korupcí, nedostatkem finančních prostředků a odchodem nejlepších důstojníků nadále sníží bezbřehé liberální tendence, které už po dlouhá léta naši politici nadšeně s fatálními výsledky aplikují v jiných oblastech. Tentokrát mohou ale veřejnosti předložit pro své protismyslné zásahy dobrý důvod: nezájem mladých mužů naučit se bránit v případě nouze svou zemi a své rodiny. Ženy nás ale v tomto případě z nouze nevytrhnou. Bojeschopnost české armády se s jejich příchodem k bojovým útvarům jen nadále sníží.