Hrst textů I.

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Kultura, Vydáno dne: 09. 10. 2002

Na přání několika čtenářů přinášíme překlady textů písní umělců a hudebních skupin, hrajících hudbu identity.

Massimo Morsello: Bod bez návratu (Punto di non ritorno)

Svítání se rozžhavilo jak měděný drát
Jak káva na železniční zastávce
Cesta ubíhá mezi botami a asfaltem
Aby dovedla do cíle
Nevycházej z domu, nepřines mu smrt
Tvému bodu bez návratu
Tvému konci světa.
Motocykl nastartoval, vypustil oblak koře
Veze tě ke smrti
V srdci se skrývá trocha vzteku
Která si zatleská a znásobí se
Ne, nedávej mu svou šíji,
svůj uštěpačný vyzývavý úsměv
Tvému bodu bez návratu
Nenechávej nám má léta,
můj pocit viny
Tvému bodu bez návratu
Tvému konci světa.

I ve chvíli, kdy tě opouští tělo
A zdá se, že ti dochází dech
Bůh se z nebe naklání a odpouští
A skutečně tě miluje.
Plamen vyšlechl z té železné trubky
Když ti měli otevřít bránu
Spouští siréna, čísi vzteklý křik
Způsobuje, že lidé odvracejí hlavy
Jeden se dívá, jiný trpí
Kdosi pro tebe zpívá
Ne nenechávej těm tvářím, těm očím v uniformě
Tvůj bod bez návratu
Nepřistupuj ke smrti, jako by to byl konec
Jak zimní slunce je naše místo bez návratu.
Právě tehdy, kdy tě tělo opouští
Když tě opouští úsměv
Z nebe Bůh se naklání a odpouští
A otevírá ti dveře ráje
A právě tehdy, kdyř tě srdce opouští
Když ti mizí tvůj úsměv
Z nebe naklání se Bůh a odpouští ti
A otevírá ti dveře ráje.

Szwadron 97: Non Possumus

V památných časech Církev bránila víru
Odmítaje podrobení komunistické tyranii
Nepodléhajíc systému kázala ideje
Přemáhajíc smrt
Očividná fakta omámili lží
Choré dialogy přinesla doba
Láskou a mírem zakrývají chyby
Umírá katolicismus, největší z pravd

Non possumus - jak to hrdě zní
Non possumus - nidky herezi
Non possumus - ta slova říkají mi
Církev se začíná stávat herezí

Nebudu naslouchat novým tendencím
Ekumenismu rozsévajícímu lži
On přinesl na zem oheň
A co chtěl, ví každý z nás
Jednoznačné víry zahořelo světlo
Jediného Pána rozpaluje v duši mé
Heretikům řkouc ne
Nedám se omámit, obelhat se.

Celtica: Nezměním se (No Voy a cambiar)

Časy se mění a jdou k horšímu
Vlastenectví je zločinem
Není už cti
Oběť už pozbyla ceny
Trestáni jsou šlechetní
Nahrazují je zrádci
Peníze kupují ideály
Moc patří kapitálu
Působí s úplnou beztrestností
Nejsem sám. Nevzdám se nikdy.

Ref: Vím, že se nezměním
To je moje vlast - to je moje místo

Oni nám říkají, v co je třeba věřit
Oni nás podvedli
Oni nám dali právo
S poznačenými kartami nelze prohrát
Bílé je černé
Blázen je králem

Vae Victis: Sebastian

Jmenoval ses Sebastian
Žil jsi na předměstích
V místech, o kterých všichni říkají, že jsou smutná
Tam, daleko
Ale ty jsi byl šťastný a miloval jsi život
Svou práci, svou rodinu a smích se svými přáteli
Mladý Francouz bez historie
Nicotný prach pro právo
Pro média a mocné tohoto světa
Mládež s horoucími srdci,
Která v sobě nosí plameny vzpoury
Jmenoval ses Sebastian
Nebyl jsi hrdinou
Ale za svoje ideály třeba platit
Ideály příliš pěkné pro ten zotročený lid
Ideály, pro které ty dnes nežiješ

(Pozn. Sebastian Dezieu se stal mučedníkem francouzských národovců. Při násilném rozhánění pokojné nacionalistické demonstrace byl policií pronásledován až do čtvrtého patra výškové budovy, odkud se zřítil na ulici.)

Fraction: Svobodu nebo smrt (Vivre libre ou mourir)

Na konci 13. století Skotsko
Je ponižováno okupačními vojsky krutého Edwarda I.
William Wallace, syn skromného farmáře,
Snil pro svůj lid o míru a svobodě.
Odmítaje hanebné právo první noci
Oženil se tajně s Murron.

Jenže tahle romance neměla vydržet
Angličan zabil jeho milovanou
Tahle romance neměla vydržet
Angličan ve rvačce zabil jeho milovanou

Ten hanebný čin jej přiměl k zahájení vzpoury
Jeho jméno se šíří jako požár.
Ze všech koutů země se shromažďují odhodlaní dobrovolníci
Toužící bojovat jako jejich slavní předkové.
U Stirlingu v oparu oceli a krve
Plantagenetova armáda kráčí ke katastrofě
Horalé slavně vítězí
V poslední naději na nezávislé Skotsko!

Zrada šlechticů končí ten skvělý výhled
Vůdce rebelů je zatčen a uvězněn
Dávaje přednost smrti před zneuctěním
Odmítá složit slib věrnosti utlačovateli

Ačkoli kat žádá poddání se,
Ještě než sekera dopadne na opovážlivce,
Hrdina, jenž ví, že smrt je blízko,
Křičí v posledním zápasu: SVOBODA!

Jako varování je jeho tělo rozčtvrceno,
Ale srdce Skotů je znovu v plameni.
Při pochodu křičí: "Wallace! Wallace! Wallace!"
Povstávají váleční básníci
a později získávají svou svobodu!

Estirpe Imperial: Syn hromu (Hijo del trueno)

Vypráví stará legenda z časů již minulých
Že ve středu bitvy zjevila se jeho postava
Jeho meč nás vždy vedl k vítězství
A vzpomínky na něj nikdy nezmizí

(REF:)
Syn hromu
Rytíř na bílém koni
Synu hromu
Veď nás k vítězství

Sestoupil z nebe na bílém koni
Třímaje v ruce prapor s rudým křížem

(REF:)
Syn hromu ...

Svatý Jakube! Útoč, Španělsko!
Bojový pokřik v bitvách, které jsme vedli o naše země
proti arabským útočníkům

Estirpe Imperial: Pozdrav praporu (Salutacion a la bandera)

Buď pozdraven prapore mé vlasti
Vždy vysoko opři se o vítr
Tak jak se nesli bojovníci
V triumfu po celé zemi
Jsi Španělsko velké v neštěstí
V tobě bije válečné srdce
A nesmrtelný odpočinek vojáků
Kteří v tvém stínu velebíc tě padli

Skrýváš svatyně, kde se modlí moje matka
Chatrče chudých sedláků
Všude, kde zpívají moji malí bratři
Země, v níž spočívají mí dědové

Proto jsi svátostí po všechen čas
Ozvěna španělské chvály točí se a hřmí v bitevní vřavě.

Buď pozdraven prapore mé vlasti
Vždy vysoko opři se o vítr
Pokrytý prachem hrobů, očištěn krví padlých