Prohlášení Národní myšlenky ke komentáři ke cause Czechtek 2005 ve Zpravodaji z 13. 8. 2005

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Napsali o nás, Vydáno dne: 16. 08. 2005

Ve Zpravodaji z 13. 8. 2005 se pod šifrou ROF objevilo toto stanovisko.

Miroslav Červenka: Jejich děti a selhání ODS

Významný český oficiální vlastenec (Vlastenecký klub) a národovec (Národní sjednocení, Národní myšlenka) zdůrazňuje, že postoje Paroubka a zejména pak postoj ministra vnitra Bublana většinově představují cestu zákonnosti a zodpovědnosti. Podle vzoru Bublan na ČT on na NM hovoří o „zjevné porušení mnoha právních... zákonů a předpisů", aniž by uvedl jeden jediný příklad. V nerozborné názorové jednotě s Paroubkem a Zaorálkem zveřejňuje svůj rozsudek „vždyť cílem přeci není v prvé řadě hudba, ale dělat to, čemu se lidově říká „brajgl" - tedy provokovat, pobuřovat a být netolerantní k ostatním." Z dalšího textu lze vyvodit, že i autor tohoto Zpravodaje patří mezi ty kdož „útočí na normální zákonů dbalé občany". Rodičům účastníků CzechTeku, se kterými autor Zpravodaje mluvil na demonstracích v Ostravě a Havířově M. Červenka odborně vzkazuje, že jejich potomci jsou „agresivní, ničeho si nevážící, egoistická a k anarchismu a drogám inklinující chamraď. A pakliže byly na Tachovsku bity, pak policisté pouze suplovali to, co zanedbali jejich rodiče." Komentář (rof)


Cítíme nutnost na toto oficiálně reagovat, neboť v tomto krátkém textu je osten namířen jak proti našemu přednímu členovi, tak nepřímo i proti Národní myšlence.

Názor M. Červenky v tomto případě je možné považovat za oficiální stanovisko Národní myšlenky, jelikož se s tímto názorem její členové na podkladě doposud známých informací ztotožňují.