Kam jsme to dopracovali

Autor: Ondřej Šlechta <ondrej.slechta(at)centrum.cz>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 12. 11. 2005

Tento článek vyšel v MF Dnes dne 7.11. 2005 v rubrice Názory pod názvem Bezbřehá tolerance.

Je smutné, kam až jsme to dopracovali s multikulturalismem. Hordy běsnících imigrantů ovládají francouzská předměstí. Ani po sobotní noci, která byla pravděpodobně zatím nejhorší, kdy vzplálo přes tisíc aut, mnoho domů a několik nepokojů proběhlo i v samotném centru Paříže, se nezdá, že by francouzské orgány hodlaly cokoli razantně řešit. Ale přitom zde to začíná. Již delší dobu je patrné, jak je euroamerická civilizace jakoby apatická k útokům na ní. Ti, kteří v Paříži dnes rabují se očividně nechtějí přizpůsobit, asimilovat, nemají zájem na budování společnosti a kultury která jim (bohužel) sama dává zbraně ke svému zničení. Ti, kdo dnes rabují, pokud proti nim nebude razantně zasaženo, může se stát, že za pár let ti samí někde opět odpálí nálož. Jak dlouho bude trvat, než z iluze multikulturalismu konečně procitneme? Je s podivem (v porovnání například s USA) že francouzské úřady doposud fakticky nijak nezasáhly a nechají si hlavní město obléhat po deset dní. Ale nechci zde polemizovat. Faktem zůstává, že to, co se dnes děje v Paříži je velice vážné a žádá si vážné a precedentní řešení. Tím ale určitě nejsou kavárenské diskuze různých intelektuálů na téma, jak se stát ještě více tolerantními. Právě události ve Francii ukazují, kam až to s onou bezbřehou tolerancí může dojít.