Česká revue

Autor: Dr. Ladislav Bátora <(at)>, Téma: Dějiny, Vydáno dne: 23. 11. 2005

Dr. Ladislav Bátora Po přechodu na nový redakční systém opětovně zveřejňujeme všechny již dokončené díly (kapitoly) z výhledově dvanáctidílné práce dr. Ladislava Bátory. Pod titulem „Česká revue - Můj národ a má vlast“ předkládá autor čtenářům výroky a příběhy osobností, které chtě nechtě ovlivňovaly a ovlivňují vývoj českého národního vědomí, přičemž k jejich glosování sám autor říká: „Omezil jsem se u každé osoby na pouhých šest řádek na závěr, abych tak čtenáře ovlivnil co možná jen svým národně a konservativně podjatým výběrem osob a jejich citátů...“

Česká revue je zpracována chronologicky, za počátek autor zvolil rok 1836 - rok prvního vydání Máchova Máje. Příspěvky věnované jednotlivým osobnostem se vztahují k vročením v patě stránky, čímž vzrůstá hodnota této knihy jako učebnice či studijního prostředku pro poznání vývoje myšlení a tužeb našeho národa (i jeho nepřátel) a novodobé české historie vůbec. Sám autor svou knihu označuje výstižně za „čítanku“.

Na našich stránkách již byla zveřejněna:


1. kapitola (1836-1849) je ve formátu pdf - připravena ke stažení po poklepání zde (velikost 2,12 MB).


2. kapitola (1849-1868) je ve formátu pdf připravena ke stažení po poklepání zde (velikost 2,37 MB).


3. kapitola (1868-1885) je ve formátu pdf připravena ke stažení po poklepání zde (velikost 2,45 MB).


4. kapitola (1885-1899) je ve formátu pdf připravena ke stažení po poklepání zde (velikost 1,69 MB).


5. kapitola (1899-1914) je ve formátu pdf připravena ke stažení po poklepání zde (velikost 2,03 MB).


Kniha je typograficky samotným autorem primárně zpracována do podoby určené k tisku, a její „elektronický“ vzhled neodpovídá tudíž některým běžným očekáváním: především „sudé“ stránky jsou v naší elektronické versi vpravo, „liché“ vlevo. Je tomu tak proto, že z každé stránky „elektronické“ vzniknou ve standardní knižní podobě (samozřejmě po ořezu bílých ploch) jedním svislým přeložením stránky dvě (s výhradou ovšem stránek „obrázkových“, které se před vložením přeloží „harmonikově“ nadvakrát). Tato informace je důležitá zejména pro ty čtenáře, kteří, dle vlastních slov autorových: „...nedočkavše se knižního vydání vytisknou si dílko sami, k čemuž mají ku prospěchu naší Vlasti a Národa předem můj vřelý souhlas ...“.

Národní myšlenka je velice poctěna tím, že autor souhlasil se zpřístupněním svého díla široké čtenářské obci právě prostřednictvím našich webových stránek.