Peníze nebo život

Autor: Josef Drmol <(at)>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 30. 11. 2005

Náš národ nemá patrně žádných živých, aktivních hrdinů. Všichni stateční lidé dvacátého století jsou již po smrti a místo úcty jim dnešní (post)komunistický režim přidělil role bláznů, zrádců, kolaborantů atd. Současný režim plynule navazuje na ten předlistopadový včetně personálního obsazení.

Národ tvoří i generace minulé, přesto je národ živý organismus a všechny jeho součásti tvoří jeho sílu. Vědomí povinnosti vůči minulosti, k tradici, dějinám a minulým skutkům národa váže nás k odpovědnosti vůči budoucnosti a vede nás k oběti osobních zájmů v prospěch celku jež nás převyšuje a zastřešuje. Za vlast a národ a pro jejich budoucnost obětovalo mnoho generací i své životy, zatímco pro peníze lidé obětovávají zejména svou čest a důstojnost.

Nepotěší tedy člověka milujícího svůj národ dnešní trendy a falešné hodnoty. Vývoj této země dnes nesměřuje k blahu a budoucnosti, ale jen k momentálnímu prospěchu.

Česká republika podle posledních zpráv bude mít tankový prapor o síle 30 (třicet) tanků. Modernizace jednoho tanku vyšla stát, tedy potažmo daňové poplatníky na 140 (sto čtyřicet) milionů korun. Celkově se daňoví poplatníci prohnou natolik (více než čtyři miliardy!), že zmodernizované tanky bude radno vůbec nepoužívat, neboť munice, amortizace, palivo, údržba atd. také něco stojí. Ona vůbec celá dnešní žoldácká armáda nebude nikdy skutečně bojovat.

Třetina osob elitní brigády dnes raději marodí (za 100% platu), než by při protiteroristických opatřeních hlídala letiště v Ruzyni. Žoldák nemá důvod, riskovat svůj blahobyt, natož svůj život pro obranu země na níž dnes tolik lidí kálí. Proč by někdo v dnešní době ještě měl pokládat svůj život za obranu vlasti, když už jen sám pojem vlast je dnes vydáván za něco nepatřičného.