Kdo jsme?

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Ostatní, Vydáno dne: 01. 12. 2005

Již počátkem 90. let se skupina mladých lidí rozhodla vydat pro sebe a své přátele soubor článků, úvah a dalších textů, který se od ostatních odlišoval nezávislostí a pravicově konzervativním pohledem na svět.

Poslední předválečná NM, leden 1939. Na obálce jsou zřetelně viditelné poznámky cenzora.

V této činnosti, ke které nás vede zejména absence nám blízkých názorů ve "zbytku mediálního světa", pokračujeme i nyní. Snažíme se pro sebe a pro další zájemce zprostředkovat co nejkvalitnější pravicový a konzervativní pohled na současnost, minulost i budoucnost světa kolem nás, politiky, kultury, společnosti, poznání. Nenaleznete mezi námi násilnické extremisty. Pouze samostatně uvažující tvory, kteří za sebe nehodlají nechat myslet asociální živly, i kdyby sídlily ve zpravodajském velíně ČT.

Od počátku jsme kladli velký důraz na kvalitu našich textů, čímž jsme se s většími či menšími úspěchy odlišovali od spousty podobných tiskovin.

Naši tvorbu jsme nazývali "Národní myšlenka", protože snad nejlépe vystihuje obsah naší činnosti a naším cílem je navázat na odkaz stejnojmenné tiskoviny, vycházející za první republiky.

Stejný název jsme použili i pro občanské sdružení, jež bylo zaregistrováno roku 2001, a které by mělo pomoci dále zvýšit úroveň naší činnosti.

Se současnou podobou Národní myšlenky se můžete seznámit na našich webových stránkách na adrese http://www.narmyslenka.cz. Každého čtvrt roku také vydáváme v našem časopise, jehož posláním je šíření národně konzervativních idejí a diskuse nad nimi, články, z nichž můžete nalézt na našich webových stránkách ukázky. Dotazy, návrhy a nápady posílejte na emailovou adresu redakce@narmyslenka.cz.


Ať už nám budete posílat články, objednávat časopis či knihy, zadávat reklamu, domlouvat schůzky, nabízet sponzorské dary, vznášet dotazy a podobně, můžete vždy využít tento základní kontakt: e-mail redakce@narmyslenka.cz, poštovní schránka NM - Sobotecká 7 - Praha 10 - 100 00.

Číslo našeho účtu je 510944120237/0100

Těšíme se na vaše dopisy.