Učit se, učit se, učit se

Autor: Miroslav Červenka <mcervenka(at)karneval.cz>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 07. 01. 2006

pis Názornou ukázku, jak má pravice postupovat po získání politické moci vůči pozůstatkům komunistického systému předvádí právě v těchto dnech vítězná strana polských voleb - Právo a spravedlnost. Naprosto správně provádí rozsáhlou čistku ve všech oblastech státní moci a správy. Jsou odvoláváni exponenti bývalého režimu nejen ve funkcích velvyslanců, policejní ředitelů, představitelů státu v dozorčích radách, ale také coby vedoucí pracovníci veřejnoprávních médií.

Názornou ukázku, jak má pravice postupovat po získání politické moci vůči pozůstatkům komunistického systému předvádí právě v těchto dnech vítězná strana polských voleb - Právo a spravedlnost. Naprosto správně provádí rozsáhlou čistku ve všech oblastech státní moci a správy. Jsou odvoláváni exponenti bývalého režimu nejen ve funkcích velvyslanců, policejní ředitelů, představitelů státu v dozorčích radách, ale také coby vedoucí pracovníci veřejnoprávních médií. A jak velký měli tito lidé vliv, o tom netřeba pochybovat.

Neznám sice konkrétní jména, ale jistě nebudu daleko od pravdy, když budu hádat, že šlo o samé "nezávislé". Nezávislé odborníky na policejní práci typu Přibyla, nezávislé právníky typu Čalfy, nezávislé ekonomy jako např. Dlouhý nebo Komárek, nezávislé sociology typu Šiklové, nezávislé kapitány průmyslu jako Grégr či Stehlík a samozřejmě ty úplně nejnezávislejší novináře a politology jako Komárek mladší či Oskar Krejčí. Jaká je jich škoda! Bezpochyby se dočkáme od našich "humanistů", profesionálních ochránců lidských práv a bolševiků přívalu slov odsuzujících tento polský obrodný proces v nám známém stylu - "jde o narušení vyváženosti a veřejnoprávnosti a bezpříkladný politický nátlak na nezávislost médií, pronásledování osob kvůli jejich přesvědčení, politické procesy, atd." Nedejme se zmást! To pouze služebníci marxistické levice začnou kvičet v předtuše vzniku možných trhlin v jejich pracně budované hegemonii maskované za tu pravou demokracii a opravdovou svobodu.

Přímo se vnucuje otázka:"Dočkáme se někdy podobně zásadového vypořádání se s exponenty totalitního systému i unás?" Obávám se, že v nejbližší době nikoli. Jediná relevantní politická síla, která by v nejbližší budoucnosti mohla od občanů dostat mandát obdobně postupovat - ODS není dle mého mínění na takovouto variantu vůbec připravena a je otázkou, zda by byla nejen ochotna, ale zejména schopna se na něco podobného připravit. Ještě je v dobré paměti její polovičatost hraničící se selháním v době "krize v ČT", kdy ODS snahu po vymanění se této televize z vlivu úzké názorové skupiny silně svázané s mnoha předlistopadovými exponenty sice nastartovala, avšak nebyla schopna ji dotáhnout do konce. Ostatní seskupení, která by takováto řešení měla přímo ve svých programech jsou v tu chvíli cejchována nálepkami "kontroverzní", "populistická" či "extremistická" a jediná informace, která se o nich na veřejnost může dostat je negativní. Za ještě účinnější je však považováno absolutní mlčení tak, jak jsme mu v poslední době svědkem v případě vzniku české obdoby "Práva a spravedlnosti". Jak je pro situaci u nás příznačné, informace o jeho vzniku nebyla přes svolanou tiskovou konferenci a oznámení do ČTK vůbec publikována.

Ti, kteří se bojí existence a možného budoucího vlivu opravdu zásadové konzervativně pravicové strany u nás, samozřejmě vědí proč. Dostatečně o tom svědčí jakékoliv internetové(internet je daleko hůře hlídatelné médium než tisk, rozhlas a televize) průzkumy volebních preferencí, které na rozdíl od pochybných výzkumů renomovaných intitutů ukazují na vzrůstající oblíbenost nejvlivnějšími médii ignorovaných stran, např. poslední předvolební průzkumy na www.politikon.cz vždy vyzněly velice dobře pro Korunu českou a Právo a spravedlnost, přestože těmto stranám není poskytován téměř žádný mediální prostor. Jaké by pak byly jejich výsledky v případě, že by se o nich informovalo třeba na úrovni Evropských demokratů nebo strany Zelených, o tom netřeba pochybovat. Mediální manipulátoři jsou si totiž dobře vědomi, že by to byl konec jejich dlouhodobě budovaných kariér "nezávislých" odborníků, neboť by museli s kůží na trh a bez škrabošek. Pak by se najednou ukázalo, že zdánlivě nejaktivnější "hlídací psi" demokracie jsou hlídacími psy jenom ve smyslu strážních psů, kteří brání skutečné demokracii a svobodě vyjít ze žalařních vrat.

Nic naplat, bratrstvo rudého praporu, polské volby byly prostě přelomové pro celou Evropu, neboť jejich vítězové ukazují jinou cestu, než tu jedinou socialisticky, liberálně, multikulturně a politicky korektně dlážděnou, co nám ukazujete Vy. Je to cesta svobody a zodpovědnosti jedince za osud svůj, svojí rodiny a svého národa a vždy se najde dostatek těch, kdož se budou řídit heslem Vašeho guru a následujíc polský vzor se po ní vydají. Již to nikdy nebudete mít tak snadné.