1938

Autor: Jan Princlík <(at)>, Téma: Fejetony a básně, Vydáno dne: 15. 02. 2006

vlast Noc klidná, krásná, líbezná
Ticho, studna bezedná
Naděje, síla, radost, vůně stromů
Svoboda, láska otců vracejících se domů
Nevinnost, něžnost, smích novorozeně
Zpěv a krev země mé
Bolest, smrt kráčející po polích
Řev, burácení v údolích
Stíny vran požírající mou vlast


Mé vše, můj život, pláč, němého hlas
Skleněné oči hledajíc sen, tváře bledé
Přítomnost, pravdu, víru, sami sebe
Odpověď, slova, otázky nevyřčené
Mou bezmoc, srdce neporozuměné
Smutek, ponížení žití
Přes můj osud věřím v stromů kvítí
Zvítězí nevinnost, něžnost, smích
Novorozených
Zpěv, síla, láská, naděje, ticho bezedné
Zacelí se rány země mé