Současný stav vyhovuje

Autor: Ondřej Šlechta <ondrej.slechta(at)centrum.cz>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 15. 02. 2006

gays K návrhu zákona o registrovaném partnerství toho bylo řečeno již tolik, že si dovolím jen jedno. Myslím si, že argument „homosexuálové jsou diskriminováni“ neobstojí. Samotná Ústava ČR výslovně zakazuje jakoukoli diskriminaci, včetně té na základě sexuální orientace. Byla-li by tedy pravda, že jsou v České republice homosexuálové diskriminováni, patrně by to asi znamenalo, že jsme stát protiprávní.

Ale to není pravda, to se přeci neděje. Homosexuálové svá práva mají, za jejich orientaci je nikdo nepronásleduje, ani je za ní nemůže jakkoli znevýhodňovat. Současný stav podle mě naprosto vyhovuje. Pokud by tento současný, „status quo“ ohledně homosexuálů byl nějak okleštěn, tj. homosexuální orientace by se např. pomocí nějakého zákona stala společensky znevýhodňujícím atributem, byla by to samozřejmě diskriminace. Na druhou stranu však případné schválení zákona o registrovaném partnerství by bylo udělením privilegia menšině obyvatel, tedy zvýhodněním oproti zbytku společnosti. Společnost často určité „menšiny“ oproti ostatním „zvýhodňuje“. Například důchodce, či válečné vysloužilce, kteří pobírají výhody, na které zbytek společnosti nemá nárok. Oni si však tyto výhody zaslouží, protože pro společnost něco vykonali. A zeptejme se, čím může homosexuální menšina společnosti prospět? Je opravdu důvod udělit jí privilegium?