Historické nonsensy Vojtěcha Filipa

Autor: Ondřej Šlechta <ondrej.slechta(at)centrum.cz>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 02. 03. 2006

stopkom V rozhovoru, který s novým předsedou KSČM přinesla zhruba před měsícem Mladá fronta Dnes, se čtenáři opět mohli přesvědčit, jak to čeští komunisté myslí doopravdy se svou snahou reformovat se, jak jsou ochotni mást a klamat veřejnost a jak neuvěřitelným způsobem dokáží svou pseudoargumentaci stavět na historické neuvědomělosti valné části české populace.

Zášť, arogance, manipulace s fakty, na druhou stranu vychytralost, s jakou předseda komunistů odpovídal na otázky Viliama Bucherta, to vše šlo mezi řádky rozhovoru ze 4.2. 2006 vyčíst.

Hned v úvodu musel racionálně uvažující čtenář jistě dojít k závěru, že má Vojtěch Filip buď zvláštní smysl pro humor, nebo jednoduše provokuje. Na otázku redaktora Bucherta, zda tušil, že před rokem 1989 zde byli lidé vězněni za své názory totiž odpověděl, že nikoli a jedním dechem (pravděpodobně aby odvrátil pozornost) dodal, že naopak zná případy z dneška, kdy jsou lidé za své názory zavíráni. To ale míchá hrušky s jablky. Za prvé to, že lidé byli za komunismu za své názory zavíráni, je neoddiskutovatelný fakt. Podle Filipa je však tehdejší doba s dneškem minimálně srovnatelná. Lidé jsou dnes podle komunistického lídra ekonomicky nesvobodní. Bojí se prý říkat své názory, aby neztratili práci.

Přes všechny nedostatky dnešní doby (ale jmenujte nějakou ideální dobu – ty existují jen v pohádkách, nebo – právě v totalitních režimech jako je komunismus) se máme oproti předlistopadové době neoddiskutovatelně lépe. Existuje zde volný trh, lidé mají možnost svobodně podnikat, na potraviny se nestojí fronty. Kde bere Vojtěch Filip fakta pro jeho „argument“, že jsme ekonomicky nesvobodní? Myslí tím, že v předlistopadové době byli lidé „ekonomicky svobodní“? Tento výrok je podle mě dvojsečná zbraň. Vojtěch Filip ví, že si nemůže natvrdo dovolit říci, že „zlatá éra“ socialismu bylo lepší období, než dnešek. Proto vše skrývá do floskule „ekonomické nesvobody“. Nevidím (a ani o to nestojím) do duše Vojtěcha Filipa, těžko posuzovat, jak tento velice vágní výrok myslel.

Avšak ačkoli jsme od komunistů zvyklí na ledacos, přeci jenom bych od jejich předsedy čekal „inteligentnější“ výroky a ne ubohá (jak jinak je nazvat) tvrzení, která srovnávají nesrovnatelné. Copak doopravdy myslí vážně to, že se dnes lidé bojí říkat své názory, aby neztratili práci? Copak dnes zaměstnavatelé nějak kádrují uchazeče o práci? Působí snad na pracovištích nějací donašeči (srovnejme s dobou předlistopadovou!), kteří dohlíží nad „správným politickým nadšením“ pracovníků? Vyhodí vás z práce za příslušnost k ODS? Nikoli. Stejně tak vás nevyhodí za příslušnost třeba ke KSČM. Argument předsedy KSČM Filipa je tedy absolutně lichý.

Vojtěch Filip ve zmíněném rozhovoru dále řekl o programu Modrá šance ODS, že by její naplnění vedlo k fašizaci společnosti. To už lze označit za silnou kávu. Zajímalo by mne, z jaké odborné politologické práce Filip při takovémto hodnocení vychází a zda vůbec. Pokud ano, byla by na místě diskuze o této „odbornosti“, protože označit resortní koncepci, v ekonomických otázkách velmi liberální (jistě tedy ne „fašisticky-korporativistickou jak má na mysli Filip) za „fašismus“, je pro mě pojem vcelku nový. Spíš si ale myslím, že tento výrok o „fašismu Modré šance“, nutno chápat spíše jako poděděnou gottwaldovskou náturu z 20. a 30. let, označovat vše protisocialistické za „fašistické“.

Za blábol roku však už lze považovat označení rovnítka mezi fašismem a komunismem za historický nonsens, který prý vede k „historické nepravdě o tom, co se tady dělo“. Tak nevím k jaké nepravdě. Zločiny komunismu jsou dokázané a mnoho jich navíc ještě odkryto nebylo. Komunismus a nacismus jsou naprosto srovnatelné ideologie. Avšak co do počtu obětí, komunismus zločiny Hitlera hravě předčí. Historiky často uváděné číslo 10 milionů zavražděných ze strany nacistů je hrozné. Ale co potom 100 milionů zavražděných za 40 let komunisty po celém světě? Podle Filipa jen historický nonsens…

Vojtěch Filip položil řečnickou otázku, „kolik lidí zabil kapitalismus“? Lze jí pochopit jako typickou únikovku od (pro něj jistě nepříjemného) tématu obětí komunistické zvůle. Avšak její logika naráží na jeden velmi podstatný fakt. Lidi zabíjejí ideologie, ne ekonomické teorie a postoje k ekonomice státu. Filipova otázka je tak stejně hloupá jako ptát se, kolik lidí zabil socialismus. Nikoho.

Co dodat na závěr? Snad jen jedno, přejme si, aby podobných rozhovorů v podobném ladění s předními komunisty přinášela česká média co nejvíce…

Snad už se mnoha lidem konečně rozsvítí…