Amok zemského �kůdce

Autor: Jan Kopal <>, Téma: Fejetony a básně, Vydáno dne: 06. 06. 2006

paroubek Kdo sledoval sobotní emotivní vystoupení sociálně demokratického předáka a stále je�tě premiéra Jiřího Paroubka, tak musel mít dojem, �e do�lo k reinkarnaci Klementa Gottwalda a do dvou dnů se do Prahy sjedou zástupy členů Lidových milicí a dojde k obrození Národní fronty. To nebyl onen dobrý jezeďák z Ho�tic, tedy image s ním� mu zdařile pomáhá i jeho paní cho�, která si navykla v posledních dnech svému ctěnému choti poplakávat na ramenou před zraky televizních kamer a novinářských objektivů.

Nezapomínejme, �e KSČ vznikla secesí právě ze sociálně demokratických pozic a �e tedy směle mů�eme komunisty pova�ovat jen za zdivočelé sociální demokraty. Není vyloučeno, �e nám za vedení právě pana Paroubka mů�e zdivočit celá ČSSD. Směrem k nastolení stavu občanské války nám u� její vůdce nále�itě vykročit, nejen s pěnou u úst, ale i tvrdým bol�evickým �argonem.

V situaci, kdy slovy Winstona Churchilla státník myslí na pří�tí generace, kde�to politik (a politikář) na pří�tí volby, se �éf vítězné ODS sna�í sestavit akceschopnou a konsolidovanou vládu, staví se sociální demokracie do role �kodolibého sousedu, jemu� zdechla koza a čekajícího na to, a� se tak stane i tomu druhému. Takový postoj je nejen nestátotvorný, ale i nanejvý� nebezpečný.