Milan Tobiáš: snaha někoho profesně zlikvidovat?

Autor: Ondřej Šlechta <ondrej.slechta(at)centrum.cz>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 02. 09. 2006

Milan Tobiáš Štěpán Kotrba ve svém článku Jak nelze pomluvit extremistu říká, že „svoboda slova není pro všechny stejná“ a dokládá to souhrnem příkladů zaměstnání (ve většině případů státní služby) kde mají zaměstnanci svým způsobem omezenu svobodu vyjádření z důvodu zachování profesionality výkonu své služby atp.

Na jednu stranu má pravdu, a tak se postupně dovídáme, že :

stejně jako není svoboda účasti na rozličných demonstracích pro novináře "ve službě" i "mimo službu"; stejně jako není svoboda slova pro policisty, státní zástupce či soudce k vykřikování vlastních názorů na projednávané případy; stejně jako není svoboda slova pro policisty či vojáky k prosazování politických názorů organizováním se na pracovištích či prosazování odborových požadavků stávkou.“

Dále srovnání, že :

požadavek na politickou neutralitu obecního úředníka zaměstnaného u obecní policie, stejně jako tentýž požadavek na policistu státního je dán jednou jedinou věcí: policista i strážník jsou ozbrojeni a pro občana symbolizují zákon.

Problém je, že onen zákon Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii, resp. jeho paragraf 4b jasně nestanoví mantinel, co je například považováno za „jednání v rozporu s posláním strážníka“. Strážník Městské policie navíc nespadá pod služební zákon, nýbrž pod zákon prostě zaměstnanecký.

Velice dobré shrnutí všeho, co se tehdy před izraelským velvyslanectvím stalo, lze najít v článku Milana Tobiáše. Ten doslova píše, že stál za policejním kordonem a demonstraci natáčel. Tedy se jí evidentně přímo neúčastnil! Dále píše, že ohledně své vášně zaznamenávání a účastnění se všemožných demonstrací několikráte vznášel dotazy na své nadřízené, zda je to v souvislosti s jeho povoláním možné a nikdy mu nebylo odpovězeno záporně. Je tedy skutečně tato činnost „jednáním v rozporu s posláním strážníka“?

Celá situace připomíná spíše snahu někoho profesně zlikvidovat. Ostatně o tom píše sám Tobiáš, když ve svém výše zmíněném článku vypovídá o tom, že již delší dobu měl neshody s „jistými“ nadřízenými, jmenovitě mjr. Kopečným, detektivem ÚOOZ, zaměřeným na „potírání extremismu“. Čili Tobiáš bez problémů několik let natáčí podobné akce, ale teprve až dnes (když vychází na povrch jeho konflikty s jistými kolegy a sílí mediální útok na něj) je za ně najednou sankcionován? To je velmi podivné.

Soudě podle jeho webu, má Tobiáš jistě v mnohém kontroverzní názory. Je však neférové a označit jej za „neonacistu“. Štěpán Kotrba se mimo jiné ptá, jak může takový strážník upozorňovat fyzickou osobu na porušování obecně závazných právních předpisů a vynucovat i násilím jejich dodržení, jestliže on sám má jiný názor, než zákonodárce a soudy, na to, co JE porušením zákona či vyhlášky nebo ne? Co to znamená, mít „jiný názor než zákonodárce“? V čem? V tom, že jej baví natáčet demonstrace a ve svém volném čase psát komentáře k veřejnému dění?

Nemůžu ale na Štěpána Kotrbu nevznést dotaz, jaký je jeho názor na to, kdyby byl nějaký policista eventuelně vyhozen z práce za provozování webu řekněme zaměřeného silně levicově a zaznamenávání demonstrace Mladých komunistů, popřípadě kdyby šlo o policistu, který by neskrýval radikálně levicové smýšlení. Byl by jeho vyhazov také oprávněný z důvodu „neslučitelnosti názorů s profesí“, nebo by šlo o útok na svobodu slova?