Nezávislá média - základní pilíř Systému

Autor: Miroslav Červenka <mcervenka(at)karneval.cz>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 23. 12. 2006

MF Dnes Všem, kteří alespoň trochu přemýšlejí o podstatě fungování společenského zřízení, ve kterém dnes žijeme, je za předpokladu, že jsou k tomu intelektuálně disponováni, jasné, že existuje zásadní nesoulad mezi obecně proklamovanými ideály a každodenní praxí. Znovu zažíváme to, co jsme si mysleli, že už se po roce 1989 nemůže opakovat. Ideje jako právní stát, demokracie, občanské svobody včetně politických, jež byly obecně přijímanými hodnotami, pohánějícími občany státu k usilováni o změnu, byly prohlášeny za realizované a stala se z nich nezpochybnitelná dogmata. Prostřednictvím základního pilíře nového Systému - tzv. nezávislých médií jsme dnes a denně ujišťováni, že žijeme ve svobodném, demokratickém a právním státě, přičemž veškeré informace, které by mohly třeba jen malinko vést k zpochybnění těchto dogmat, jsou s Koniášskou zarputilostí cenzurovány. Samozřejmě, lze namítnout, že nějaký prostor pro skutečnou svobodu jedince zde díky novodobým možnostem vědy a techniky přece jenom je. Na tom však Systém žádnou zásluhu nemá, to prostě přináší technický pokrok, ba naopak, je stále více zřejmější, že snahou Systému je tyto možnosti prostřednictvím cenzury internetu "po čínsku" omezit.

Čím více se projevuje disproporce mezi hlásaným a realitou, tím běsnější jsou reakce Systému oddaných složek, zejména pak těch, které mají za úkol zajistit bezproblémové přijímání jeho základních dogmat - ideopolicie a "nezávislých médií", jimž spolehlivě sekundují samozřejmě "nezávislé" ústavy pro výzkum veřejného mínění. V této souvislosti jenom malou vsuvku, po raketovém nástupu senátora Čunka, avšak ještě v době před volbou nového předsedy KDU-ČSL, bylo dle informace mého známého, profesionálního výzkumníka názorů veřejnosti, všem výzkumníkům v terénu výslovně zakázáno, aby se jméno Čunek objevilo ve výsledkových listunách popularity politiků. Jsou prostě chvíle, kdy Systém musí v zájmu uhájení svých pozic trochu poodhalit tvář skrývající se za maskou demokracie, lidských práv, humanity a tolerance. Chce-li si totiž udržet své výsadní postavení, musí mít na rozhodujících místech ty, kdož jeho roli respektují. Proto se z ničeho nic může stát poslankyně Parkanová "nejpopulárnější političkou", proto jsou tváře některých politiků na televizních obrazovkách nesrovnatelně častěji, než tváře jiných, proto se předvolební výzkumy tak dalece rozcházejí s realitou výsledků, pročež je strana Zelených v parlamentu atd., atd. O tom, jak opravdu hluboce leží nový předseda KDU-ČSL Systému v žaludku svědčí i smršť trestních oznámení vůči jeho osobě. Zvláště bych si dovolil upozornit na vysílání Radiofóra (viz zde) na Radiožurnálu dne 18. 12. 2006, jež dává trochu nahlédnout do mechanismu tvorba podobných kauz. Zdá se, že nástup vsetínského starosty do vyšší politiky zastihl Systém v nedbalkách a nezbývá nám než doufat, že p. Čunek v sobě najde dostatek sil na to, aby vydržel alespoň nějaký čas Systému vzdorovat. Základem fungování Systému totiž očividně je propojenost a koordinovaný postup jeho oficiálně (v rámci systému výkonné a zákonodárné moci, médií, intitucí pro výzkum veřejného mínění atd.) fungujících a netransparentních částí, přičemž je v poslední době stále více a více zjevné, že rozhodující role v Systému jsou minimálně vyvážené, nehraje-li v něm dokonce prim ona netransparentní část.

O tom, že se Systém nejvíce obává vzrůstající aktivity národovecky orientovaných stran, se mohli na vlastní kůži přesvědčit lidé zvolení za Právo a Spravedlnost a Národní stranu do zastupitelstev obcí. Koordinovaně v jednom týdnu na ně totiž vyrukovali novodobí inkvizitoři zaštítění pláštíkem "nezávislých novinářů" a jali se je vyslýchat, cože si to dovolili kandidovat ve volbách za tyto subjekty. Čtenáři se o tom mohli přesvědčit v příloze Práva (stále ještě Rudého) - článek "Hnědý Loket", televizní diváci pak v pořadu Kosmopolis vysílaném dne 29.11.2006, pořad lze shlédnout zde .

Z nervozity Systému, který je nucen stále se více a více "odkopávat" je zjevné, jak hodně se nového evropského trendu posilování pronárodně orientovaných politických stran a dalších podobně orientovaných organizací a osobností obává. Nezbývá než doufat, že důvodů k nervozitě bude mít čím dál více, až po jeho kolaps, pod kterým si lze představit rozkrytí vnitřních vazeb této evidentně nejvlivnější "chobotnice". Obávám se však, že to nebude zítra, ba ani příští rok a všem by mělo být jasné, že když na tento den budeme nečinně čekat, nedojde k němu nikdy.