Šťastný politicky nekorektní Nový rok!

Autor: Jiří Hojer <jhojer(at)seznam.cz>, Téma: Fejetony a básně, Vydáno dne: 31. 12. 2006

pc Tak nás zase jednou čekají oslavy příchodu nového roku. Tentokrát to bude rok 2007. Většina lidí tedy vlastně nejvíc slaví v poslední den toho starého roku. Konce se slaví tehdy, kde končí něco nepříjemného a tragického a očekává se výrazná změna k lepšímu v životě lidském. Starému roku však zpravidla nechceme tolik křivdit, protože zas tak špatný přece jen nebyl (když už jsme se dožili jeho konce a máme chuť slavit, tak přece jen asi mohl být ještě horší). Proto taktně říkáme, že oslavujeme příchod nového roku, čímž se zase u velké části lidí projevuje nenasytnost - objem štěstí v uplynulém roce jim nestačil a očekávají větší příděl.

Na tom vlastně není nic špatného, očekávání štěstí je dost možná jedním z nejdůležitějších pohonů lidské aktivity. Žijeme však v době budování nového šťastného světa bez předsudků a intolerance a toto budování shledává jaksi špatným vše tradiční. A oslavy nového roku jsou jistě tradiční, ačkoliv se patrně neslaví v našich končinách přímo po dvoutisícísedmé. Budování nového šťastného světa doprovází potřeba "implementovat" různá opatření a změny tradičních rituálů, protože obsahují přece mnohé stereotypy a předsudky, které upíraly právo na štěstí různým menšinám. Vše se děje samozřejmě v zájmu zajištění všeobecného štěstí, které si právě do nového roku vždy přejeme, takže je přece vše v pořádku. Skutečně?


Proč se vlastně slaví právě příchod roku 2007? Máte pocit, že skutečně všichni naši spoluobčané používají letopočet, ohraničený narozením Ježíše Krista? Jsme to ale omezená a sebestředná civilizace, my západoevropané! Vždyť spousta muslimů, židů, budhistů (o pravoslavných nemluvě - ty rádi mít nemusíme, že) se přece musí cítit dotčena tím, že jim vnucujeme náš kalendář. Skutečně multikulturní společnosti bude dosaženo až ve chvíli, kdy budou zákonem zakázány a trestány jakékoliv oslavy příchodu Nového roku podle dosavadního špatného stereotypu včetně jejich propagace, přinejmenším na veřejných místech a ve veřejných sdělovacích prostředcích!


Tak takovýhle úvodník je možná, milí přátelé a příznivci Národní myšlenky, připraven k publikaci v hlásných troubách nového šťastného světa s tisíckrát větší sledovaností než mají naše webové stránky a s tisíckrát (někdy možná jen stokrát...) větší čteností než mají naše publikace. Zatím si však takovouto zhovadilost prosazovat nedovolí, tak propagují jen o něco málo menší hlouposti ničící staré tradice, které nám dosud tak dobře sloužily a díky nimž naše kultury dosud přečkaly.

My Vám zatím můžeme jen slíbit, že se i nadále budeme snažit, abychom Vám i v příštích letech mohli popřát stejně jako letos:

Štastný politicky nekorektní Nový rok!