Vymoženosti moderní doby aneb Konec domovníků v Čechách

Autor: Jan Maloušek <janmalousek(at)seznam.cz>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 26. 01. 2007

Někdy si již připadám jako pamětník, ač jsem ještě nedosáhl ani Kristových let. Stále častěji se mi však stává, že říkám něco ve smyslu „pamatuji…. a není to tak dávno“, aby následně byla doba upřesněna na deset dvanáct patnáct let. Například pamatuji dobu, která není tak dávná (konkrétně asi tak patnáct let), kdy majitelé budov měli povinnost odklízet sníh na chodníku před svým domem, hradem či jinou nemovitostí stojící či ležící vedle chodníku. Demokracie nám však přinesla nový pohled, daný zřejmě důsledným uplatňováním presumpce neviny a zároveň svobody jednotlivce. Sníh se nemusí odklízet; majitelé však nesou odpovědnost za případná zranění a újmy chodců.

Nuže, chodím dost pěšky a poslední dva dny také dost sněžilo. Včera jsem cestou ze Žižkova do Dejvic (z části arci provedené soupravou elektrické dráhy) a pak z Dejvic do Holešovic na Letnou jsem šel přes pouhé dva odmetené chodníky. Jinak jsem se brodil několik decimetrů vysokými sněhovými závějemi, v němž jsem si nejen urousal nedělní kalhoty (přesto, že bylo úterý, musel jsem ze společenských i osobních důvodů dbáti důstojnosti a representativnosti, jež odpovídá mému postavení), ale rovněž zničil zánovní polobotky, výslovně uváděné jako zimní; ovšem zcela nevhodné pro brodění v mokrém sněhu. Jelikož se nechci rouhat, nemohu zvolat něco ve smyslu „škoda, že jsem si nohu nezlomil a záda nenarazil, pak bych mohl náležité odškodnění u majitele vymáhati a jej před spravedlnost pohnati“ a dělat totéž kvůli polobotkám se mi nechce – věřím, že obchody páně Bati mi pomohou bez soudu. Avšak je nutné zde vyzdvihnout, že budu nucen zneužívat jejich blahovůle, neboť vysoudit nové polobotky na desítkách majitelů domů, okolo kterých jsem chtěl, je zhola nemožné. Avšak Baťovy závody jsou zde nevinné.

Pamatuji dobu, kdy bývala běžná instituce domovníka. Byl někdy nepříjemný, jiný opilec, ale do jednoho měli jednu výhodu – byly přítomni v domě a, na rozdíl od správcovských společností, starajících se pravidelně o úklid a někdy i o údržbu domu, mohli sníh odmetat průběžně, podle toho, kdy napadl a ne podle rozpisu úklidu na dny v týdnu.