Jak jsem potkal feministku

Autor: Jiří Hojer <jhojer(at)seznam.cz>, Téma: Fejetony a básně, Vydáno dne: 12. 04. 2007

Ta žena mě v ranní pražské tramvaji ihned zaujala. Ani ne tak vzezřením (oblečená byla v poměrně strohý úbor černé barvy, černé rovné vlasy svázané do ohonu, celkově takový odměřený a zároveň ještě elegantní vzhled). Mou pozornost upoutala spíš tím, že narozdíl od většiny ostatních cestujících čtoucích žen v tramvaji nedržela v ruce nějaký ten bulvár zabývající se zejména celebritami, každým jejich krokem, slovem, obsahem odpadkového koše, atd. Ona si pročítala nějaký "separát", jak se dnes říká mimo jiné také okopírovaným či vytištěným výňatkům ze studií, knih či jiného dokumentu.

Oko mi padlo na velký nadpis na prvé straně a ono to bylo v angličtině a navíc se jednalo o materiál o rovnosti šancí. Brzy mi bylo vše jasné! Byla to aktivní feministka nebo genderoložka, jak se dnes říká (to slovo letí mezi intelektuály ještě víc než ten "separát").

O celebrity se i já zajímám na dnešní dobu velmi nepatrně, spíše tomu náporu celebritoinformací nestíhám unikat. Přesto jsem si na mnoho procent jist, že to podle vzhledu mohla být dokonce i samotná Michaela Marksová - Tominová, známá feministka a "genderoložka" a poměrně dlouhou dobu (pro mne paradoxně) ředitelka odboru rodinné politiky na Ministerstvu práce a sociálních věci. Nepřemohl jsem svou zvědavost a čas od času na nadpisy v textu z pozice stojícího cestujícího. Z nadpisů bylo zřejmé, že se jedná o dokument zabývající se odstraněním diskriminace (patrně hlavně na trhu práce) z důvodu věku. Asi se připravuje na nějakou konferenci, dost možná schůzku nějakého orgánů éú, Rady Evropy nebo jiného uskupení, které připraví směrnice, dohody nebo nařízení významnější než naše zákony, říkal jsem si.

Být trochu slabší povahy, byl bych dojatý, že jsem hned po ránu možná tak trochu přítomen tvorbě legislativy, která bude dobře míněna jako pomoc starším lidem, kteří dnes jen s obtížemi nalézají zaměstnání. A podobně jako další dobře míněné "pokrokové" nápady dost možná spíše odstraší zaměstnavatele od přijímání starších nebo vůbec jakýchkoliv zaměstnanců ve státech řízených takovými veskrze altruistickými aktivitami.

Pak přišla zastávka a paní angažovaná genderoložka zabývající se rovností šancí starších občanů se měla k výstupu z vagonu. U nejbližších dveří se musela zastavit v hroznu dalších lidí, které zastavila šedovlasá paní o berlích, které se vystupovalo velmi obtížně. Lidé ve skupince přede dveřmi vesměs trpělivě počkali, až si paní na každém schodu přehmátne z držadel, přendá berle, učiní další krok a sestoupí o schod níž. Ozvalo se jen jedno hlasité, vzteklé mlasknutí a genderoložka zdržená návalem odkvačila k volným dveřím.