10 let české „Národní myšlenky“!

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Napsali o nás, Vydáno dne: 16. 05. 2004

Vyšlo první letošní číslo českého čtvrtletníku Národní myšlenka. V roce 2004 redakce slaví desetiletí vydávání časopisu, což připomíná úvodník Deset let za námi. Bližší informace o skupině tvořící Národní myšlenku nalezneme na Internetu na adrese www.narmyslenka.cz. Když klikneme na polskou vlaječku, můžeme se seznámit s deklarací Kdo jsme a co chceme: „Již počátkem 90. let se skupina mladých lidí rozhodla vydat pro sebe a své přátele soubor článků, úvah a dalších textů, který se od ostatních odlišoval nezávislostí a pravicově konzervativním pohledem na svět.

V této činnosti, ke které nás vede zejména absence nám blízkých názorů ve "zbytku mediálního světa", pokračujeme i nyní. Snažíme se pro sebe a pro další zájemce zprostředkovat co nejkvalitnější pravicový a konzervativní pohled na současnost, minulost i budoucnost světa kolem nás, politiky, kultury, společnosti, poznání... Nenaleznete mezi námi násilnické extremisty. Pouze samostatně uvažující tvory, kteří za sebe nehodlají nechat myslet asociální živly, i kdyby sídlily na Hradě či v levicových, komerčních médiích.

Od počátku jsme kladli velký důraz na kvalitu našich textů, čímž jsme se s většími či menšími úspěchy odlišovali od spousty podobných tiskovin.

Naši tvorbu jsme nazývali "Národní myšlenka", protože snad nejlépe vystihuje obsah naší činnosti a naším cílem je navázat na odkaz stejnojmenné tiskoviny, vycházející za první republiky v letech 1922-1939. Stejný název jsme použili i pro občanské sdružení, jež bylo zaregistrováno roku 2001, a které by mělo pomoci dále zvýšit úroveň naší činnosti (...)“

V aktuálním čísle Lukáš Petřík - student historie a politologie v textu nazvaném „EU - federativní, nebo mezivládní přístup?“ poukazuje na možné scénáře uspořádání vnitřní podoby EU. Autor sahá do historie evropské integrace a představuje dvě protichůdné vize integrace: Radu, Komisi, Evropský parlament a způsoby jejich rozhodování. Analyzuje pozici České republiky v těchto institucích a píše: „Pokud porovnáme váhu hlasů ČR v Parlamentu a Radě (Evropské unie), má ČR lepší postavení v rámci Rady (12 z 321 všech hlasů, podobně jako Maďarsko, Řecko, Belgie a Portugalsko; v Evropském parlamentě 24 poslanců ze 732) . V Komisi má sice ČR jednoho zástupce jako ostatní země (projekt evropské ústavy počítá se systémem rotace), ten ale není odpovědný ani národní vládě, ani národnímu parlamentu a musí vždy hájit zájmy Unie jako celku, které vždy nemusí být shodné se zájmy ČR, proto se zdá tato výhoda značně sporná (...)“.

Lukáš Petřík trefně upozorňuje v tomto místě na nadnárodní charakter Evropské komise. Uvažuje také, že i způsob organizace Evropského parlamentu, v němž se poslanci spojují v mezinárodní politické (ideologické) skupiny, ale ne v národní kluby, nebo přechod Rady EU od jednomyslného hlasování k rozhodování kvalifikované většiny, rovněž přeje nadnárodním trendům. Následně autor představuje politické systémy dvou federativních států: USA, které se staly vzorem ideologů a realizátorů vize budování federativních Sjednocených evropských států nebo SRN, jejíž vyšší komora parlamentu - Bundesrat v mnoha aspektech připomíná Radu Evropské unie. Na závěr Lukáš Petřík píše, že v historii evropské integrace se objevilo mnoho různých vizí integrace, ačkoli většinu získaly dvě hlavní: federativní a mezivládní. Podle autora, přestože současný institucionální systém EU těží z obou koncepcí, je vidět výrazný zvrat ve prospěch federalismu.

Mimo to se v čísle 1/2004 Robert Locke uvažuje „Jak mohou konzervativci bojovat s kulturním modernismem“, Dawid Zadura připomíná meziválečnou polskou koncepci Mezimoří (ABC - Jadran, Balt, Černé moře), Łukasz Kobeszko přibližuje geopolitické a ideové koncpece Alexandra Dugina a Jacek Bartyzel život a výsledek intelektuální práce Maurice Barrese. Zveme k četbě a skupině tvořící Národní myšlenku gratulujeme k 10 letům vydávání časopisu a přejeme další desítku!

PS. Poslední číslo je možné získat přímo v redakci „Polské myšlenky“ - cena 5 zlotých.

T. J., Mysl Polska, Nr 20 (16. 05. 2004)