Karel Horký a „supí slety“

Autor: Jan Kašpar <(at)>, Téma: Dokumenty doby, Vydáno dne: 08. 09. 2007

Karel Horký Fejeton Supové mezi námi, který uveřejnil Karel Horký (1879-1965) ve své „Frontě“ dne 20. října 1938, ve 29. čísle vůbec posledního, desátého ročníku tohoto časopisu, reaguje na situaci, jíž byl autor sám svědkem, úkaz, v té době zjevně nijak řídký. Rozbitý československý stát právě odstoupil svá pohraniční území nacistické Třetí říši a v souvislosti s tím nastal exodus Čechů z pohraničí, kteří přitom pochopitelně ve zmatku a spěchu prodávali svůj zdejší nemovitý i movitý majetek. Je až zarážející, s jakou nestoudností se jiní obyvatelé bývalé republiky, považující se snad rovněž za české občany, snažili využít situace nešťastníků, narychlo opouštějících své domovy, ke svému prospěchu a obohacení.

A v jaké době! Nad hlavami mnohých z těch, které Horký nazývá „supy“, se vznášelo vůbec největší nebezpečí hrozící jim ze strany nacistů – dnes víme, že na jejich hlavy také posléze dopadlo – a řada z nich přitom neměla jinou myšlenku než využít neštěstí jiných, až do konce, dokud to lze, až do poslední chvíle... Hnus jímá čtoucího i po téměř sedmdesáti letech, když sleduje Horkého řádky líčící jednání jím popisovaných manželů. Jak vysoko nad nimi stojí český národovec, který se i přesto, že se stal svědkem tak hanebného výjevu, odmítá snížit k projevům generalizující rasové či náboženské nenávisti! Horký, jako již mnohokrát předtím, i v tomto fejetonu osvědčil svůj smysl pro čest, spravedlnost a obyčejnou lidskou slušnost.