Smutné příběhy absurdní éry

Autor: Jan Kopal <>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 26. 02. 2009

Spravedlnost Žijeme v zemi, kde se vše, co není pevně spojeno se zemí, dá zcizit a zašantročit. Je-li věc z kovu či jiného dobře zpeněžitelného materiálu, pak ji snaživí nepřizpůsobiví spoluobčané zaručeně zprivatizují. Stalo se to také pamětní desce věnované statečným atentátníkům na nenáviděného říšského protektora R. Heydricha. Parašutisté měli ovšem smůlu už dříve, kdy neznámý vandal nemohl přenést přes srdce, že na desce se mimo jiné praví, že VLASTENCI NEZAPOMÍNAJÍ! Tento text byl na desce vyškrábán ostrým předmětem. Naštěstí v den a hodinu atentátu, tedy 27. května dopoledne, se dočkají odhalení oficiálního pomníku. Ten snad už nikdo neukradne...

Z podobného soudku je i zprávička pojednávající o tom, že se před sedmi lety starý váleční hrdina chystal vzít spravedlnost do svých rukou a vykonat spravedlnost nad vrahem generála Heliodora Píky. Veterán Pravomil Raichl se chystal na komunistického prokurátora Karla Vaše. Pokusil se z USA propašovat dokonce i loveckou pušku. Leč nevyšlo to! Jako řada jiných se nesmířil s tím, že vrah stovek lidí stále uniká potrestání. Raichla nakonec v 81 letech zradilo srdce a darebák Vaš opětovně unikl. Neuvěřitelná, leč signifikantní story.

Čestní, charakterní a zásadoví lidé jsou znovu a znovu svědky toho, kterak faleš, klam a podvody záporákům běžně prochází. O spravedlnosti, pravdě a morálce si můžeme nechat jen zdát. Naopak o nich veřejně káží zločinci a jiná sebranka. Hrdinství již není opěvovanou ctností. Je považováno za zašlou veteš a zbytečnou přítěž. A má-li k tomu být vedena a vychovávána mládež, měli bychom se nad sebou a celou naší společností důkladně zamyslet. Ještě není pozdě!