Právo vlastnit zbraň

Autor: Jan Kopal <>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 12. 03. 2009

Pistole Existují svobody, které by měly být posvátné a nedotknutelné. Právo vlastnit zbraň je jednou z nich. Existuje jednoduchá a prostá zásada: Darebák a zločinec si zbraň vždy nějakým způsobem opatří. Slušný člověk ne. Žijeme v zemi, která nechce být policejním státem. Tudíž i občan bere na sebe určitý díl odpovědnosti za svou bezpečnost.

Dojde-li k tomu, že nějaký psychopat v afektu, v citovém rozrušení či pod vlivem alkoholu někoho odpraví legálně drženou zbraní, začne se volat po zpřísnění vydávání zbrojních průkazů. Jde o exces jednotlivce, ne vinu systému. Každý držitel zbrojního průkazu během výcviku a zkoušek si osvojí řadou teoretických i praktických poznatků a dovedností. Většinou nejen ví, jak se zbraní správně manipulovat a v jaké situaci a za jakých podmínek ji má použít. Seznámí se i s opravdovou filosofií vlastníka zbraně, který není pistolníkem, ani rozmařilým boháčem, který zbraň bere jen coby doklad svého statutu.

Jsem přesvědčen, že když tomuto člověk správně porozumí, nemůže za žádných okolností zbraň zneužít. Naopak má následkem výcviku i vlastnictví a nošení zbraně odpovědnější přístup ke zbrani, sobě i společnosti. Neberte tedy druhým právo a svobodnou volbu rozhodnout se, zda chci zbraň vlastnit, či nikoliv. Já osobně volím zbraň a přijímám i onu odpovědnost.