Hans-Hermann Hoppe

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Obrázky, Vydáno dne: 15. 04. 2009

K přednostem demokracie nemůže patřit ani to, že je umožněn volný vstup do pozic ve státním aparátu (zatímco v monarchii je tento vstup závislý na rozhodnutí krále). Naopak. Konkurence je dobrá pouze při produkci užitečných věcí (goods). Konkurence v produkování zla (bads) dobrá není. Jedná se o naprosté zlo. Králové, kteří se na své posty dostávají kvůli svému původu (tj. narozením) mohou být neškodní diletanti nebo ctihodní mužové (a jsou-li „pomatení“, budou skryti do ústraní nebo v případě nutnosti zabiti blízkými příbuznými, jimž záleží na majetcích držených panovnickým rodem).

V příkrém protikladu je v důsledku výběru vládců pomocí lidového hlasování téměř nemožné, aby se neškodný či ctihodný člověk kdy dostal do vysokých pozic. Prezidenti a premiéři získávají své posty v důsledku toho, že jsou schopni efektivně oslovit masy jako bezzásadoví demagogové. Demokracie tedy v podstatě zajišťuje, že do vysokých vládních funkcí se dostanou pouze nebezpeční lidé.

Hans-Hermann Hoppe