Normalizační tisk

Autor: Jan Kopal <>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 16. 05. 2009

Prorazit! Stalo se běžným jevem, že o našich sdělovacích prostředcích a novinářích zvlášť se mluví jako o hnoji a póvlu. Nejsou hlídacími psy, ale stali se figurkami na politické šachovnici, kde vyjí tak, jak jim káže příslušnost jejich chlebodárce inklinujícího k té či oné politické straně či ideovému směru.

Smutné ale je, že i přes pravo-levou barikádu se naše centrální sdělovací prostředky stávají nepřehledným bulvárem s unifikovanou a normalizovanou koženou tváří. Přebírají, kopírují a opisují se názory, komentáře, jízlivé poznámky i nálepky. Nic osobité a typického.

Kde jsou ty časy, kde se list od toho druhého lišil nejen hlavičkou, ale také charakterem, pojetím i obsahem. Stačilo si přečíst pár článků a bylo zřetelné a jasné, který titul právě čtete. Dnes po přečtení několika různých novin máte pocit, že posloucháte zaseknutý kolovrátek.

Z toho všeho vychází paradoxně nejlépe klasický bulvár, který místo slov preferuje palcové titulky a barevné lechtivé fotografie. I když tady platí, že hnus jako hnus... Nabízí se otázka, zda oněch deset či dvacet minut nenávisti ve společnosti denního tisku, není jen přehlídkou ztraceného času.