Mnichované 09 versus hlava státu

Autor: Jan Kopal <>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 17. 05. 2009

Václav Klaus Eurohujeři, kosmopolité a kolaboranti všech odstínů se socialistickým smýšlením zaveleli k frontálnímu útoku na prezidenta zatím ještě svrchované a suverénní České republiky. Ten je jim trnem v oku jenom proto, že byl a je proti Lisabonské smlouvě a zvažuje odmítnutí její ratifikace svým podpisem.

Je nad slunce jasné, že Václav Klaus by zapřel sám sebe a zaprodal naši vlast, kdyby tak učinil. Z principiálních a ideových důvodů by tuto modernizovanou verzi Mnichovské dohody mohl podepsat jedině pokračovatel myšlenkového odkazu Emanuela Moravce havlovského střihu.

Vrcholem nevkusu levicových štváčů a provokatérů jsou apely na odstoupení prezidenta či slova o údajné velezradě hlavy státu. Je jedno, zda vycházejí z okruhu pisálků z redakce Rudého práva či senátorek s pestrou politickou minulostí. Mohou jim přizvukovat i zahraniční listy, které jej denuncují jako padoucha. To ovšem vypovídá více o nich samých, nežli o našem panu prezidentovi a jeho státnických krocích. V čase voleb jde o účelovou a promyšlenou propagandu.

Nezmění ovšem nic na tom, že prezident musí coby hlava státu vystupovat nadstranicky, v zájmu všeho lidu, pro lid a pro blaho vlasti. Naštěstí přesně takový prezident na Hradě sedí a dokud sedět bude, tak zbývá naděje, že naše země zůstane ostrůvkem svobody a demokracie v potemnělé Evropě směřující k evropskému totalitárnímu superstátu, kde žíti nebude radno.