Test demokracie

Autor: Ivo Vašíček <(at)>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 08. 06. 2009

Včera jsem v jedné restauraci zaslechl hovor starších mužů:

"Koho budeš volit?"

"Já toho Kocába."

"Proč, dyť to je ten ministr přes Cikány"

"No právě proto. Pamatuješ, byl tehdy taky nějakej ministr, či co."

"Jo von byl ministr přes Rusáky"

"No právě, a s těma Rusáka to vyřešil dobře, tak by to moh zvopakovat"