Knížecí rady aneb jak poTOPit konzervativní politiku

Autor: Michal Semín <(at)>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 15. 06. 2009

Karlu Schwarzenbergovi bez potíží prochází to, co by v případě jiných politiků vyvolalo mediální bouři. Jen krátce poté, co v české vrcholné (?) politice zastupoval Bursíkovy sociálně-inženýrské oteplovače a zastánce adopcí sodomskými páry, horuje v čele Kalouskovy nové partaje pro konzervativní hodnoty.

Nerozumím tomu, proč se Petr Mach zajímal o možnost politického partnerství s prolisabonskou stranou, sloužící k odčerpání hlasů z konzervativněji laděného tábora do bermudského trojúhelníku zvaného „politický střed“, v němž se bez uzardění snoubí pravda s omylem a kde je i princip sporu přežitkem autoritativní éry, znemožňující, slovy hudební skupiny Distance, plodný světodějný dialog. To už může rovnou zažádat o vstupenku do klubu, jehož práce pro blaho světa se kníže Schwarzenberg aktivně účastní...

Nemám pro to jednoznačné důkazy, ale kloním se k názoru, že se pravdoláskovci (nenapadá vás, z ohledu na význam pravdy a lásky v lidském životě, pro havlistické prostředí jiný, vhodnější název?) poučili z předchozích neúspěchů a aspirují nyní na průnik do konzervativnějšího prostředí. Hlubocký kníže má k takové misi předpoklady – aristokratický původ a odvolávání se na křesťanské hodnoty. Ve skutečnosti Schwarzenberg-ministr, stejně jako Kalousek, podpořil rozšíření umělých potratů i pro cizinky ze zemí Evropské unie a Schwarzenberg-senátor plédoval pro legalizaci homosňatků. Haló, je tam někdo!? Konzervatismus? Křesťanské hodnoty? V době, kdy jsou různé pojmy již zcela vyprázdněny, lze nejspíš hájit pod libovolnou hlavičkou cokoli. Jde jen o to, aby se nový pojmový obsah mediálně ustálil, pak už je vyhráno.

TOP 09 má, myslím, jediné zadání. Vytvořit volební koalici s ODS a tak definitivně stvrdit přerod ODS ve stranu „středovou“, tj. zájmové sdružení, jež nebude mít ani sílu a snad již ani motiv bránit český stát před jeho nekonfliktním začleněním do nových mocenských struktur nové globalizované „aristokracie“.

P.S. Všichni automaticky počítají s tím, že K. Schwarzenberg bude předsedou strany. Volba ustavujícího sněmu je tedy, zdá se, pouhou formalitou. Nebylo by tedy lepší zvolit aristokratičtější způsob jeho potvrzení ve funkci (například hromadným vokálním souhlasem)? Jak poznamenal nejmenovaný šéfredaktor nejnavštěvovanějšího eurokritického webu, mohl by být následně titulován Karel I. Bilderberg.