Občanské svobody v ohrožení - také díky ODS a TOP 09!

Autor: Michal Semín <(at)>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 18. 06. 2009

Lidskoprávní lobby slaví dlouho odkládané vítězství. Tím, kdo prohrál, jsou naše občanské svobody. Zasloužila se o to ve spolupráci s politickou (ČSSD) a kulturní levicí (Zelení) Občanská demokratická strana a "konzervativní" TOP 09, když dnes tyto strany v dojemné shodě přehlasovaly prezidentské veto antidiskriminačního zákona. Po schválení Lisabonské smlouvy je to od „pravicových stran“ další rána do vazu svobody, spravedlnosti a zdravého rozumu v naší zemi. Zároveň je potvrzením neblahého trendu, kdy zbývající rozdíly mezi parlamentní „pravicí“ a „levicí“ jsou již patrné jen v rovině mocensko-ekonomických zájmů a osobních antipatií. Z hlediska programu a idejí je odlišností čím dál tím méně a je-li třeba, „levice“ s „pravicí“ si svá údajná ideologická východiska účelově prohodí. Jako když ČSSD ústy Ratha a Zaorálka bojovala na půdě sněmovny proti programu udílení zelených karet pro cizince a Nečas s Plevou jim za to spílali do xenofobů a „Le Penů“. Jak je to možné? Pro pochopení tohoto jevu doporučuji nedávno vydanou, již vyprodanou (dotisk se chystá) a mediálně pranýřovanou knihu Petra Hájka Smrt ve středu (její recenzi chystám v průběhu léta).

Nejen že je antidiskriminační zákon zbytečný (skutečná ochrana před nespravedlivou diskriminací je zajištěna jinými platnými zákony), on je ještě ke všemu škodlivý. Jeho účelem totiž není zajistit ve společnosti spravedlnost, ale vytvoření utopické společnosti Rovnosti a Práv, uměle zkonstruovaných na základě požadavků nátlakových menšin, manipulujících veřejným míněním prostřednictvím spřátelených médií a hodnotově vyprázdněného státu, zpola ovládaného tzv. občanskou společností.

K antidiskriminačnímu zákonu za dobu jeho projednávání vyšlo mnoho dobrých článků a analýz - jejich souhrn je k dispozici na webu euportál. Nepovažuji za nutné argumenty v nich obsažené do tohoto příspěvku přebírat, zájemce nyní ví, kde se s nimi může seznámit.

Za důležitější považuji zmínit ideově-politický kontext, ve kterém byl antidiskriminační zákon přijat. Postmoderní levice nemusí naříkat nad soumrakem Bursíkových zelených, protože je ODS či TOP 09, navzdory H. Fajmonovi či E. Dundáčkové, nahradí. Bonmot prezidenta Klause, týkající se hodnoty voleb do Evropského parlamentu, lze v případě stávajících parlamentních stran aplikovat i na českou politickou scénu.