Romové v Kanadě a věčný prezident Kim-Ir-Sen

Autor: Jiří Hojer <jhojer(at)seznam.cz>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 17. 07. 2009

Cikan V souvislosti se znovuzavedením vízové povinnosti pro české občany cestující do Kanady, ke kterému přistoupily kanadské úřady 13. července, se téma odchodů českých Cikánů do Kanady opět dostalo do popředí mediálního zájmu. Asi víc než o příčinách situace však reportáže a příspěvky v hlavních médiích (o vystoupeních politiků nemluvě) svědčí o ubohém a nesvobodném stavu veřejné diskuse v obou zemích.

Pro další argumentaci je vhodné se vrátit pár let mediálního věku zpátky, kdy na konci devadesátých let dvacátého století probíhala první vlna přesidlovací horečky českých Cikánů severoamerickým směrem. I v našich médiích se objevily zprávy o mladících, kteří se kdesi v dotčeném kanadském městě postavili u silnice s transparentem „Zatrub, jestli nemáš rád Cikány“ (myslím, že v originále to bylo „Honk if you hate Gipsy“). Projíždějící řidiči podle zpráv troubili většinou poměrně intenzivně a dávali tak najevo své mínění. Následně byli kanadským soudem odsouzeni na několik let nepodmíněného pobytu ve věznici za propagaci rasové nenávisti (čtenář jistě promine nepřesnou citaci soudního rozhodnutí). Ti mladíci s transparentem, nikoliv ti řidiči, kteří se paradoxně jako jediní ve věci vyjádřili. Asi nebyl k dispozici žádný udavač, pardon aktivista, který by zaznamenával podobizny a SPZ řidičů, kteří troubili.

V posledních týdnech jsme mohli zaznamenat spousty reportáží o kanadské pokrokovosti, doložené láskou a vděčností rodilých Kanaďanů za kulturní obohacení, které jim poskytují noví sousedé z Čech. V tom smyslu se vyjadřovali svorně obyvatelé i místní politici, což bylo dáváno do protikladu se zlými Čechy, kteří dosud v sociologických průzkumech dávají najevo nelibost z případného přestěhování Cikánů do sousedství. A najdou se u nás i politici prosazující splácení dluhů (například za dlouhodobě nesplácené nájemní bydlení) ze strany sociálně slabých obyvatel, kteří pobírají sociální dávky (určené například na zajištění nájemného bydlení).

Všechny tyto srovnávací reportáže a komentáře o příčinách cest „našich“ Cikánů do Kanady mají vypovídací hodnotu rovnou (hypotetické) reportáži severokorejské televize nazvané „Objektivní zhodnocení vlivu věčného prezidenta soudruha Kim-Ir-Sena na kulturu a hospodářství KLDR“. Při vědomí mladíků odsouzených za postávání u kanadské silnice s docela nevinným transparentem vyzývajícím k hodnocení návštěvy z naší země může pouze hňup očekávat upřímné vyjádření k otázce příchozích českých Cikánů od dalších kanadských občanů a politiků. Řeknou-li do kamery A, půjdou si na pár let sednout za mříže a nic nezmění, řeknou-li B, život půjde ještě chvilku dál takřka ve starých dobrých kolejích … jen po nich budou klopýtat o něco málo sehnutější.

V Kanadě jsou prostě multikulturalisté a pravdoláskaři ve formování lidské společnosti skutečně o kus dál před námi. Ale jen o malý. Také si nejsem jistý, jestli za pár dní, měsíců nebo let duch doby nepokročí a s ním nestranní soudci neusoudí, že slovo Cikán je objektivním znakem trestného činu toho, jenž jej vypustil z úst nebo z klávesnice...

Myslím, že obecný lid si tento stav uvědomuje mnohem lépe než si připouští vrstva elitářských intelektuálů a novinářů. Ta je však nadále velmi vlivná při tvorbě toho, čemu sami říkají veřejné mínění, jakkoliv mínění veřejnosti je zajímá nejspíš jen jako ukazatel zmíněného formování lidské společnosti k obrazu jejich. Mediokracie pokračuje v budování virtuálního světa, který se skutečností nic společného nemá. Obecný lid to zatím toleruje, vždyť ze zpráv občas vysvitne něco přece jen zajímavého. Třeba se nějaká celebrita někde svlékla, opila nebo umřela. A hlavně proč riskovat zařazení mezi extrémisty? Určitě se ještě máme na co těšit. Tahle hydra ještě předvede mocné kousky..

Popis jednotlivých názorů a analýz problému mediálně oblíbených VIP moudrých hlav by vystačil na samostatnou studii a přesahuje rozsah tohoto textu, avšak potvrzuje ho. Jako příčina není v žádném případě řešeno (ani potvrzeno ani vyvráceno) příliš přívětivé nastavení kanadského azylového systému a jeho zneužití ze strany konkrétních žadatelů s českým pasem. To se raději VIP komentátoři shodnou, že Češi jsou vesměs rasisté a Kanaďané jsou při razantním zavedení víz v právu. Nikdo kupodivu neřeší, že v této logice humánní Kanaďané nechávají potenciální azylanty v českém rasistickém pekle?!?!?! Kdyby to řešit začal, přestal by nejspíš brzy být VIP komentátorem. Asi jako hypotetický autor skutečně objektivní reportáže severokorejské televize nazvané „Objektivní zhodnocení vlivu věčného prezidenta soudruha Kim-Ir-Sena na kulturu a hospodářství KLDR“.