Ceny Emanuela Moravce

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Ceny E. Moravce, Vydáno dne: 25. 07. 2009

Emanuel Moravec České dějiny jsou plné nepochopených, zneuznaných a nedoceněných osobností. Například Emanuel Moravec je dnes již zapomínanou osobností dříve známou coby synonymum pro kolaboraci s okupanty. Jeho pohnutý příběh, kdy se z přesvědčeného socialisty, demokrata a muže Hradu stává po roce 1938 nesmlouvavý a militantní stoupenec evropské myšlenky, by se přitom mohl stát příkladem dodnes probíhajícího boje se zbytky národoveckého cítění v českých zemích.

Tento nešvar nezmizel z českých zemích ani v novém tisíciletí a pro pokrokové síly budující nový světový řád zhoubná národní identita se tu a tam projevuje a připomíná ještě v roce 2009. Nedopatřením strážců správných pořádků například v současnosti vládne pražskému Hradu člověk, který brání evropské myšlence mj. odporem k podpisu Lisabonské smlouvy. Potírání kladných pocitů k samotné existenci národů je přitom pochopitelně velmi vysoko na preferenčním žebříčku agendy veřejně činných europokrokových spolků, jednotlivců a kulturní fronty. Považujeme proto za vhodné připomenout osobnost Emanuela Moravce (dále jen EM) tím, že jeho jménem zaštítíme ceny, kterými budeme hodnotit ty nejlepší, nejzajímavější a nejoriginálnější příspěvky v aktuálním tažení za novou, jednotnou a ještě lepší Evropu bez starých předsudků, tradic, diskriminace a obdobného reakčního haraburdí. Tyto ceny bude sdružení Národní myšlenka průběžně vyhlašovat pravidelně na konci každého kalendářního měsíce a předpokládá se i slavnostnější předání ceny EM za jednotlivé roky, které by v případě zájmu sponzorů mohly doprovodit i věcné dary oceněným.

Vyzýváme zájemce, aby zasílali své návrhy na ocenění konkrétních osob na elektronickou adresu cenyem@narmyslenka.cz. Forma návrhu by měla vypadat například takto: Navrhuji ocenit cenou EM za měsíc červen bývalého soudce Ústavního soudu V. Cepla za příkladnou argumentaci, kterou zdůvodnil, že změny v Lisabonské smlouvě známé jako ústupky Irsku v zájmu schválení opakovaným referendem, nemají politický charakter, ačkoliv mění také dohodnutý počet „komisařů“ EK a způsob jejdich jmenování a působnost některých oblastí práva EU.

Těšíme se na spolupráci ve jménu nové Evropy.

Redakce NM červenec 2009