Zakázané názory

Autor: Ivo Vašíček <(at)>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 13. 08. 2009

Žil jsem a žiji v době, ve které jsou zakazovány názory a jejich prezentace může být i trestná. Trestné je i sympatizovat s určitými názory. Proč tomu tak je?

Objektivní pravdu (fakta) lze snadno prokázat a podpořit argumenty. U lži je s tím problém. Lež se těžko obhajuje argumenty. Lež lze celkem snadno vyvrátit. Proto lež nikdo nezakazuje, ale vyvrací ji argumenty.

Když je pravda v rozporu s vládnoucí ideologií, je její zákaz jediným řešením. Vládnoucí režim a jeho přisluhovači se tím vyhnou argumentaci, protože není objektivně možná. Nežádoucí názor proto označí za nebezpečný a zločinný, a jeho nositele za zločince. Lež je tak možné vydávat za pravdu, protože argumentace, která by ji vyvrátila je trestná.

Fungovalo to tak v každém režimu a funguje to tak i dnes. Každý režim se považuje za ten nejlepší. Každý režim hlásá, že on jediný má pravdu. Pokud si to však nemyslí jeho občané, musí je k tomu přinutit. Pokud je nepřinutí zhroutí se. Režim však nemusí občany k loajalitě nutit, může ji získávat na základě spokojenosti občanů. Pokud však občané přestávají být spokojeni, je režim v ohrožení.

Pokud se režim nedokáže zbavit lží (třeba proto, že se o ně opírá) může se udržet jen násilím vůči vlastním občanům, násilím které postupně roste.

Převzato z blogu autora