Václav Moravec má problém

Autor: Miroslav Červenka <mcervenka(at)karneval.cz>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 09. 06. 2010

Homosexuálové O konfliktu zájmů se psalo již v různých souvislostech. Známé jsou například případy, kdy si senátoři či poslanci jako své asistenty vybírali své příbuzné. To nic ale není proti tomu, co se šíří po internetu v poslední době. Doflagrantního konfliktu zájmů se totiž dostal prominentní moderátor politických debat Václav Moravec. Jak? Velice jednoduše, nejnavštěvovanější webový portál pro homosexuály zde totiž přinesl informaci, že Václav Moravec bydlí coby milenec s politikem ODS a exministrem vnitra Jiřím Pospíšilem. To je přece střet zájmů jako hrom! Je to ve své podstatě asi stejné jako kdyby politické debaty za účasti svého manžela moderovala Petra Paroubková.

Zajímavou rovinou této již více jak 10 dní staré informace (gaynet tuto informaci přinesl 11.5., zpravodajský server ,,První zprávy" 27.5.) je reakce mainstreamových médií. Je naprosto nulová. Že by čačtí investigativci tuto informaci nezaznamenali? A co známí glosátoři kdejaké kraviny jako jsou pánové Komárek, Palata, Mitrofanov a další? Že by si i oni ničeho nevšimli? Věří tomu někdo? Nebo je to pouze tím, že se zrovna tahle kauza nehodí do tendence informací o homosexuálech? Nechápu proč. vždyť jedním z největších požadavků homosexuálů je požadavek rovnosti přístupu i šancí. Ten by ale neměl být uplatňován pouze v případech, kdy to homosexuálům vyhovuje, ale i v případech opačných. Nebo nikoliv? Neplatí v těchto kauzách podstata rovnosti ,,padni komu padni"? Asi ne.

Kdyby totiž platila, Václav Moravec by jako moderátor politických diskusí musel na minutu skončit. Není totiž kdejakým moderátorem. Nedávný oslavný dokument, vysílaný těsně po volbách, jasně ukázal, jak moc má Václav Moravec volnou ruku při výběru hostů a zejména témat svých v českém politickém prostředí dominujících politických diskusí. Václav Moravec je však do značné míry podjatý. Nebo si snad někdo myslí, že jeho názor na politiku neovlivňuje člověk, s nímž sdílí lože. To by byl světový unikát. Samozřejmě že ovlivňuje, ba co více, nepřijatelné situace nastávají v případech, kdy je Jiří Pospíšil hostem pořadu Václava Moravce, který má v tu samou chvíli být nezávislým novinářem. Každý psycholog Vám ale řekne, že přece není možné dělat svého druhu rozhodčího v debatách, kterých se zúčastňuje moderátorův partner. A co informace? Nemá náhodou k určitým tématům, které se jeho partnera dotýkají, moderátor Moravec jednostranné informace? Argument, že se může vyjádřit i protistrana neobstojí. Její zástupci mají totiž na vysvětlení své pozice ohraničený časový prostor, zatímco Jiří Pospíšil má na zasvěcení ,,nezávislého moderátora" do konkrétní problematiky celé dny a noci. A kde je jistota, že spolu oba mladí homosexuálové neprocházejí scénář budoucí debaty včetně možných variant dlouho dopředu? Hypoteticky nelze ani vyloučit možnost, že Jiří pospíšil může o možných nuancích probíraných kauz dopředu informovat ty své spolustraníky, kteří budou v nejbližších OVM vystupovat.

Ne, je příliš mnoho burcujících otázek spojených s tímto vztahem. Je s podivem, že to ještě žádný politik proti V. Moravcovi nepoužil, ale co nebylo, může se v nejbližší době stát. Informace je na světě a nejsem si jist, zda se V. Moravec může spolehnout na politiky, že o tom budou mlčet, podobně jako na své novinářské kolegy. Zajímavá je rovněž otázka, zda jde V.Moravec do studia s obavou, zda někdo na něj v případě, že se mu jeho moderování nebude zdát přijatelným, tuto kauzu vytáhne. A co třeba otázka, zda tato obava V. Moravce nějak neovlivňuje při výběru ,,munice", tj. ostrosti kladených otázek a nastolovaných témat. Jak se může např. pouštět do situací, kdy někteří politici mají nadstandartní vztahy se svými sekretářkami.

Málo platné, Václav Moravec by měl v moderování politických diskusí skončit a to velice rychle. Má totiž vážný problém s hodnověrností své nezávislosti. Nehodlá-li jej řešit sám, měl by ho za něj vyřešit jeho nadřízený v ČT.

V těchto dnech bude Nejvyšší správní soud projednávat několik žalob na průběh a výsledky voleb. Podjatost moderátora většiny televizních předvolebních debat důvodem ke zrušení volebních výsledků samozřejmě není, je však nepochybné, že jeho vliv na to, že volby skončily tak, jak skončily, byl značný To by mělo vést nejen v ČT ale i v poslanecké sněmovně k zamyšlení nad tím, jaký prostor bude ČT jako veřejnoprávnímu médiu ponechán k ovlivňování průběhu a výsledků voleb. Vítězné strany voleb slibují mnohé změny. Bylo by dobré, kdyby jednou z nich byla i vyšší míra nezávislosti ČT na všech lobbystických tlacích, včetně tlaku homosexuální lobby.