Evropská komise patří před soud. Pro šíření pedofilie.

Autor: Michal Semín <(at)>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 02. 11. 2010

Zákaz vstupu! Přesněji řečeno, patří před něj komisařka pro spravedlnost a lidská práva Viviane Redingová. Jak se lze dočíst v informačně spolehlivém EUObserveru, v písemné odpovědi na dotaz dvou levicových poslanců uvedla, že homosexuální orientace učitele nesmí být důvodem k jeho profesní diskriminaci. A to ani na katolických školách, neopomněla zdůraznit. A právě katolické školy, konkrétně v Polsku, byly předmětem poslanecké interpelace, neboť na nich nesmějí homosexuálové, díky polské desetileté výjimce z antidiskriminační legislativy EU, vyučovat.

Považuji za prokázané, že údajná síť pedofilů v řadách katolického kléru se personálně a tedy i zájmově více méně kryje se sítí homosexuálů. Není totiž mnoho kněží, kteří zneužívali děvčata. Většina obětí těchto zvrhlíků jsou ve skutečnosti náctiletí chlapci. Tato souvislost není všem zřejmá pouze z toho důvodu, že pedofilie je prozatím trestná a proto není v zájmu homosexuálních aktivistů na propojenost gay a pedofilní scény veřejně poukazovat. Bylo to až v roce 1994, kdy byla z řad Mezinárodní asociace gayů a leseb (ILGA) vyloučena NAMBLA, usilující o plnou legalizaci pederastie a to jenom proto, že ILGA hrozila ztráta statutu konzultanta při OSN. Pokud je mi známo, tak ani nedávno rozpuštěná (nikoli však soudním rozhodnutím, nýbrž z nedostatku veřejné podpory) holandská Strana bratrské lásky, svobody a rozmanitosti neměla ve svých řadách heterosexuály, ale jen osoby, usilující o legální sex s mladíky téhož pohlaví.

Netvrdím, že každý homosexuál je pedofil. Ale dovoluji si tvrdit, že homosexuál má k pedofilii blíž než heterosexuál. A proto má škola právo, odvozené od povinnosti rodičů vychovávat svoje děti k mravnosti, odmítnout za kantora člověka, který má protipřirozené sklony.

Politické stanovisko pokrokové eurokomisařky tak jen opět dokresluje, co jsem na svém blogu již mnohokrát komentoval. Rozumem a tradicí nekorigovaná zásada antidiskriminace vede ve výsledku, a to záměrně, k diskriminaci názorů a aktivit, podmiňujících jak autentickou svobodu, tak spravedlivý společenský řád. Prostředky i cíle z arzenálu komisařky Redingové a jejích spojenců jsou proto tím největším nebezpečím, jemuž naše momentálně mentálně retardovaná západní civilizace čelí.