Jak se cítí ýbrmenši

Autor: Jan Maloušek <janmalousek(at)seznam.cz>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 13. 03. 2011

Televize Mysleli jste si snad, vážení čtenáři, že éra nadlidí definitivně odešla do světa bájí a pověstí poté, co tito polobozi prohráli vprostřed jara léta Páně 1945 azgard, shodou okolností na našem území? Ale kdeže, to je omyl! A nebojte se, nebudu vás otravovat s dalším objevením (údajně) neonacistických piklů a rejdů, ačkoliv (přinejmenším) o totalitářské sklony se ze skutečně jedná.

Naši noví nadlidé určují, co je dobré a co špatné, kdo co smí a naopak, kdo co nesmí (ač třeba podle Ústavy či dalších zákonů by směl). Nesmíme se divit jejich nadlidství. Vlastně je mají tak nějak vrozené. Jedni kádrově, druzí krví. V každém případě jsou z "dobrých rodin". Pravda, kdybych měl dceru, nehledal bych pro ni ženicha právě v těchto domech, avšak pro jejich syny (a dcery) je svět otevřen.

Nepíši však o politicích. Dokonce ani o soudcích. I zde je původ kádrový či/a pokrevní téměř nezbytný. Avšak politici ani soudci ještě nejsou nadlidé. Jsou ve skutečnosti jen ubozí přisluhovači nadlidí, jejichž vyvolenost spočívá snad jen v tom, že s nadlidmi mohou tu a tam obcovat u stejných stolů. Vše ostatní je jen zlatými šňůrami na lokajské livreji.

Pravým nadčlověkem není ani představitel organisovaného zločinu. Čeští "mafiáni", na rozdíl od Siciliánů, jsou v porovnání s politiky a nadlidmi vzorem demokracie, rovného přístupu a spravedlnosti. Pravda, nelze je považovat za morální autority. Avšak i jejich největší nepřítel musí uznat, že za jejich posicí jsou léta práce, dřiny a odříkání. A že jejich postavení je odrazem jejich schopností. Což nelze rozhodně tvrdit o profesionálních politicích.

Píši o novinářích. Tato zvláštní sorta, ať již z útvaru ex-svazácké Mladé fronty, ex-disidentských Lidových novin, rudého Práva či "veřejnoprávní" České televize či snad z "elitní" (toto slovo mají nadlidé rádi) štvavé vysílačky ČRo 6 (někdejší Svobodné Evropy; všimněte si v této souvislosti, prosím pěkně, že komančsko-socialistická propaganda se o štvavé vysílačce nikdy nezmiňovala v souvislosti s BBC), tato zvláštní sorta tvorů zdánlivě náležejících k druhu homo sapiens sapiens zkrátka usoudila, že k tomuto druhu nenáleží a že může vše, vyjma kalhot přes hlavu. Odposlechy? Čtení elektronické či poštovní korespondence? Policie potřebuje soudní povolení. Ne tak naši nadlidi. Psaní nepravd, polopravd či přímo lží? Žádný problém, nemáme přeci "náhubkový zákon" (to by tak hrálo! nadčlověk přeci nemusí mluvit pravdu!; a proč vlastně náhubkový?! To je pro nadčlověka takový problém psát pravdu? asi ne, ale on prostě NEMUSÍ). Utajené informace? Co to je? Nadčlověk může neprozradit svého kumpána, je to jen na vůli nadčlověka. Blufování? Ministr blufovat nesmí, ale pro nadčlověka přeci neexistují žádná omezení. Copak je to tak složité k pochopení?!

Zřejmě ano. Olivrejovaní lokajové nadlidí z Vlády ČR to sice pochopili (však jsou také ve vládě!), ale jejich podřízení ne. To je na pováženou! Vojenská policie se zachovala k nadlidem z Kavčích hor (to je velmi nad-nadlidská skupina) jako k obyčejnému plebsu, k podlidem, k tomu odpadu, co platí daně, zachovala se jako k nám. A nebo jako k "neonacistům", což je vlastně totéž. (I když, pravda, redaktory ČT policisté nebudili o 4té hodině ráno vykopnutím dveří, takže jistá úcta k nadlidem i u Vojenské policie zůstala.) Představte si, Vojenská policie udělala v kanceláři ČT prohlídku a zapečetila ji!

Nehoráznost! Však také nadlidi na pečeti nedbali a jistě to tak nenechají. Jejich lokajové již se o nápravu postarají. Avšak pro nadlidi toto budiž poučením - každý azgard skončí, jako ten poslední v roce 1945. V pátek si to část z vás zkusila na nečisto. Až to přijde na ostro, už nebudete mít lokaje.