(Nejen) Zestárlým a zpozdilým svazákům z Mladé fronty (dnes)

Autor: Jan Maloušek <janmalousek(at)seznam.cz>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 18. 08. 2011

Redaktoři druhdy svazáckého plátku Mladá fronta (s názvem doplněným, snad ve snaze udržet krok s neomarxistickým duchem doby, o časové určení "dnes") J. Pokorný a A. Viktora píší o úvodníku Ladislava Bátory v našem časopisu v souvislosti s propagací českého a italského neofašismu, aniž je patrno, zda se oné propagace dopouští L. Bátora svým úvodníkem, či náš časopis jako celek. Ponechme stranou otázku, co je míneno českým neofašismem. Snad se jen oba novináři obávají pohledu do zrcadla, které jim zmíněným textem L. Bátora nastavil.

Podívejme se, co oba investigativní novináři vypátrali k největší cause, hýbající v současnosti naším děním veřejným. "Přestože Bátora je prokazatelně dlouholetým členem extremistické komunity, svoje výroky si bedlivě hlídá. Nikdy neřekl nic, za co by mohl být stíhán kvůli propagaci rasismu," píši oba zmínění pánové na první straně listu Mladé fronty pokrokového evropského lidu. Ano, pozor na nás, extrémisty, dámy a pánové! Dáváme si pozor, abychom nemohli být stíháni kvůli propagaci něčeho, co není trestné. A nejenom to. My v Národní myšlence, spolu s Ladislavem Bátorou, dokonce - na rozdíl od novinářů a politiků - ani zákony nechceme porušovat, protože se domníváme, že dodržování právních předpisů a udržování nepsaných společenských konvencí je jedním ze základů fungování společnosti, rodiny, obce, národa i správy veřejných věcí. Nečiníme tak proto, abychom nemohli být stíháni z propagace bůhvíčeho. A nebo spíše čertvíčeho.

A mimochodem, napadá mne, jak to, že jsou si pokrokoví svazáci v Mladé frontě tak jistí, že česko-italský neofašista Bátora "nic, za co by mohl být stíhán kvůli propagaci rasismu" neřekl? Odposlouchávají jej snad?