Dva červené nosy jen ti trapní nosí

Autor: Jakub Kryštof <(at)>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 23. 08. 2011

Vyjít s červeným nosem na veřejnost je výsadou v zásadě dvou skupin lidí: klaunů a opilců. Skupina těch, kterým nos omrzl v zimních zákopech v Karpatech, je již tak malá, že s ní v dalších úvahách nebudeme počítat.

Můj vztah ke klaunům je poněkud ambivalentní: V dětství při návštěvě cirku se mi klauni obvykle příliš nelíbili. Buď jsem jejich vystoupení nerozuměl, nebo mi přišlo hloupé a dětinské. Naladit se na stejnou vlnu se nám zkrátka nedařilo. Na druhé straně mám i oblíbené klauny, většinou zpoza velké louže – namátkou mohu jmenovat třeba Laurela a Hardyho či Šášu Krustyho.

K opilcům mám naproti tomu poměr spíše negativní. Ač jsou někdy rovněž vtipní jako moji oblíbenci uvedení v předchozím odstavci, a ač řada historických postav, ke kterým chovám z různých důvodů jisté sympatie, měla k alkoholu více než vřelý vztah, obecně vzato vnímám opilce spíše tak, že jsou to lidé, kteří neovládají své vášně a v očích veřejnosti tak degradují můj oblíbený toxin.

Uvedené kategorie nositelů červeného nosu se však mohou i prolínat. Klaun jistě může být opilcem, a pokud se alkoholu bude věnovat dostatečně, možná i ušetří za nosy na gumě. Zřejmě to však bude na úkor kvality jeho práce jako takové. Naproti tomu opilec se rovněž může pokoušet státi se klaunem a být při svém opojení vtipný. Na střízlivé publikum to obvykle příliš nefunguje.

Nejsmutnější možnou kombinací však podle mého soudu je, když je opilec komický, ač se naopak snaží být vážný, seriózní a v extrémních případech dokonce i zásadový. Mohou jistě nastat případy, kdy je takováto situace lidsky pochopitelná. Např. dlouholetý nezřízený milovník ohnivé vody a zároveň morálně pochybený člověk, který k alkoholu mohl získat vztah např. již při studiích chemie, může být řízením opileckého štěstí a vlastního dosud nezastřeného rozumu postaven do pozice, kdy je od něj očekáván odborný výkon, např. na poli národního hospodářství, a zároveň dodržování jistých etických norem, a on objektivně není ani jednoho schopen. Pokud se však i přesto tváří, a svým okolím je v tom i utvrzován, že je nejen odborníkem, ale snad i arbitrem morálky, stává se právě shora uvedeným smutně komickým opilcem. A dva červené nosy, které si takovými jednáním oprávněně vyslouží, na své tváři ponese až dokonce života.