O myších a lidech

Autor: Jakub Kryštof <(at)>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 22. 09. 2011

Vejce Údajně až deset procent světové populace trpí nějakou tou fobií, tedy úzkostným a iracionálním strachem z nějakého předmětu, zvířete či situace. Ač se to možná bude zdát překvapivé, i já mezi tuto, bohužel naší vládou ani Evropskou unií nezvýhodňovanou, menšinu patřím. Již od dětství mám totiž fobii z myší a jim podobné havěti. Nikdo mi nevymluví, že myši, krysy, potkani, rejsci, morčata a krtci nejsou agresivní šelmy, které při první vhodné příležitosti napadají lidi, koušou a přenáší mor. Potkana či krysu bych do ruky nevzal ani za… no abych to zase nepřehnal… ani za několik málo desítek tisíc.

Tuto svoji roztomilou psychickou poruchu jsem si připomněl na počátku tohoto týdne, když jsem před nejmenovaným vlakovým nádražím v Praze na Smíchově kráčel kolem vyvýšeného křoví. Z křoví se ozýval podivné šustění a hýbaly se větve. Ač to mohlo mít celou řadu jiných důvodů, např. bezdomovec, narkoman nebo toulavá kočka utíkající před bezdomovcem či narkomanem, má fobií postižená mysl si představila křoví plné slintajících a krvelačných potkanů, kteří s vražedným výrazem v očích jen čekají, na koho z procházejících skočí a roztrhají ho na kusy. Ještě teď, když si na onu situaci vzpomenu, mi jde mráz po zádech.

Abych to nedramatizoval – přežil jsem. Ukrytým potkaním zabijákům jsem s odvahou ministra Kalouska čelícího s ochrankou za zády dvacetiletému pokřikovači mírně zrychleným krokem unikl a v autobuse, který mě z toho pekla odvážel, jsem se pro uklidnění pustil do přemýšlení.

Potkani jsou problémem údajně každého většího města, v Praze jich má být kolem čtyř až pěti milionů. (Ano, tušíte dobře, představa, že kam se hnu, tam na mě kouká nebo čeká nebo číhá pětičlenné potkaní komando, mě vskutku nedělá dobře.) Magistrát se sice snaží plošnou i místní deratizací tuto situaci držet v nějakých mezích, ale právě jen držet v mezích. Na nějaké konečné řešení buď nejsou peníze, nebo síla, možná ani technické možnosti.

Neřešit podstatu problému a jen hasit jednotlivé excesy či mimořádné situace, určitě není dobrým řešením. A aniž bych chtěl kohokoliv k čemukoliv přirovnávat, to v žádném případě, nemohl jsem si při přemýšlení o neřešení dlouhodobých problémů nevzpomenout na současnou neutěšenou situaci v některých severočeských obcích s tzv. nepřizpůsobivými, čili cikány.

I v tomto případě všichni vědí, že pod povrchem bublá problém, že si na něj zaděláváme a že jej neřešíme, pokud za řešení nepovažujeme sypání milionů a milionů do černých děr různých nevládních a neziskových (no neziskových, to je otázka) organizací. Řešení nabízená různými lžihumanistickými exoty či nejnověji premiérem Nečasem, který se projevuje tak zbaběle, že zaslouží klasické označení Ten, který nosí pásek i kšandy zároveň, samozřejmě žádnými řešeními nejsou. Představa, že problém s lidmi, kteří nepracovali a nepracují, protože k práci nemají žádný vztah a příspěvky státu jim zajistí slušný život, se vyřeší tím, že se příspěvky státu zvýší, třeba formou placení školek pro jejich děti, implikuje dle mého soudu výraznější psychický problém, než je moje celkem roztomilá fobie. Tuto nemoc můžeme pracovně nazvat třeba Idiocie politicus a lze o ní říci, že se, stejně jako potkani, vyskytuje především ve městech s vyšší koncentrací politiků, jako jsou Praha či Brusel, a projevuje se zejména sníženou schopností vnímat realitu a chorobným lpěním na frázích a postupech obecně přijímaných v komunitě nemocných.

Ovšem zpět k problému, který nyní vybublal ve Varnsdorfu, Rumburku a dalších obcích, ale bojí se toho i v Děčíně či Čáslavi. Řešením podle vlády je situaci na místě nějak uklidnit, zvýšit dávky, tím nezbytně přilákat další parazity z východu, kde se dávky spíše snižují a… A co dál? To je jedno, pak budou volby a bude to na někom jiném. Primitivní optiku čtyřletého horizontu snad nelze naším pánům politikům ani vyčítat, mají ji v genech stejně jako chrobáci lásku ke hnoji, ale je patrné, že od nich se žádného řešení nenadáme.

Předpokladem zlepšení dané situace je na prvém místě jistě samotná vůle řešení skutečně hledat, ne s klapkami na očích obviňovat všechny kromě pravých viníků. Ovšem je pochopitelné, že když má někdo klapky na očích, těžko si všimne, že má na očích klapky. Řešení není ani sypat další a další peníze z těch, kteří pracují, těm, kteří nepracují, ať už jde o profesionální pobírače dávek nebo profesionální obhájce pobíračů dávek. A už vůbec není řešením s bolševickou rétorikou o třískách z káceného lesa a o politováníhodném, nicméně nezbytném mlácení nevinných lidí nasazovat policii na každého, komu se to nelíbí, i na toho, kdo jen jde okolo někoho, komu se to nelíbí.

Neřešení problému, který se nyní tak intenzivně projevuje v severních Čechách, může mít několik krátkodobých a jeden dlouhodobý důsledek. Mezi ty krátkodobé lze zařadit pochvalu od různých bruselských mokrých hadrů za zdrženlivost či naopak razantnost postupu (obé je v tomto případě synonymum pro faktickou nečinnost) či poplácávání po ramenou od domácích bojovníků proti nesnášenlivosti (jak paradoxní, že právě oni často bývají nejvíce těmi nejvíce nesnášenými). Dlouhodobým výsledkem však může být jenom další výbuch, ovšem ze strany těch nejvíce početných, ovšem mediálně nejméně zajímavých: od těch obyčejných, normálních lidí, kteří, hlupáci, chodí každý den do práce, starají se o své rodiny a platí daně, aby měli z čeho žít ti, kteří do práce nechodí. A pokud tento výbuch přijde, tak dost pravděpodobně rovněž budou létat třísky. Třísky ze šibenic.