Historia magistra vitae

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Dějiny, Vydáno dne: 13. 10. 2011

"Hácha se ozval (...) a tázal se dále, zda z hlediska hospodářského je plánována celní unie. (... Dotaz) byl kladně zodpověděn generálem polním maršálem (Göringem). Vůdce pravil, že (... nechce) zničit české hospodářství, nýbrž jen neobyčejně je oživit."

(Z německého úředního zápisu o návštěvě Háchy u Hitlera z 15. 3. 1939)