Reportáž z brněnské přednášky

Autor: Červenobílý <(at)>, Téma: Reportáže, Vydáno dne: 19. 10. 2011

Dne 12. října 2011 proběhl diskusní večer na téma Německá konservativní revoluce. Téma vzbudilo zájem především tím, zdali jsou některé vize a myšlenky osobností NKR přínosem i pro dnešek a zda existují analogie k dnešní celospolečenské a potažmo evropské situaci.

NKR byla hlavně intelektuálním a teoretickým počinem, který byl bohužel zčásti využit a zneužit německým národním socialismem. Osobnosti jako Carl Schmitt, Oswald Spengler, Ernst Jünger, Othmar Spann, Moeller van den Bruck, Armin Mohler a další, byly velmi rozporuplné a ani u nich nepanovala shoda ohledně příčin a řešení marastní doby Výmarské republiky.

Kritika liberálního parlamentarismu však byla vedena ponejvíce z pozic, vycházejících z nesouhlasu s implementací protiněmeckého liberalismu, který dle těchto učenců měl kořeny ve Velké francouzské revoluci, jejíž produkty nejsou pro německého člověka snesitelné. Deformace a brutální vulgarizace myšlenek zástupců NKR v období národního socialismu v Německu se mnohdy odehrávaly i s přičiněním samotných reprezentantů NKR (např. Carl Schmitt).

Diskutován byl také vývoj po II. sv. válce a vznik a působení francouzského think tanku GRECE, který se některým postavám NKR věnuje dodnes. Nebyli opomenuti myslitelé jako Julius Evola a jeho tradicionalismus, bývalý zástupce GRECE a jeho archeofuturismus a určité morální, náboženské a názorové změny u představitelů NKR ve druhé polovině 20. století.