Nacionalismus jako odpověď na extremismy doby

Autor: Otakar Ševčík <(at)>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 01. 12. 2011

Utok opilých zamindrákovaných hlupáků na zpěvačku skupiny Monkey Business určitě vyvolá smršť někdy zmatených, jindy zlobných útoků rádobynovinářů na nacionalismus. Ty zmatené budou zaměňovat nacionalismus s neonacismem a když budou jejich pisálci v koncích, objeví se vágní termín "pravicoví radikálové". Ty zlobné udělají mezi nacionalismem a útokem na rockovou hudebnici rovnítko. Nacionalismus znamená v dnešní přeindustrializované a odlidštěné době přirozené pojítko mezi lidmi stejného jazyka na stejném území. Lidé mají blíž k těm, kteří hovoří stejnou řečí než k těm, kteří hovoří jinou řečí. To je přirozené. Malé národy, mezi něž patříme, si hlídají svoji kulturní identitu, jejímž je jazyk základním, ale zdaleka ne jediným znakem o to více, protože jim hrozí někdy více, v jiných obdobích méně, ale určitou měrou pořád, rozpuštění v moři velkého souseda. Nacionalista jsem i já.

Jsou-li politické reprezentace národů natolik nezodpovědné či zaprodané, že svými kroky přispívají k rozpuštění svých voličů v něčem natolik neidentifikovatelném, o to však bezohlednějším, jako je dnešní Evropská unie, je na národech, aby své vlády vyměnily. Čím dříve, tím lépe.

Společenský neklid plodí extremismy, jako jsou komunismus a nacismus. Nacismus byl stejně jako rudá totalita útokem na staleté evropské normy. Neonacismus je totalitní uvažování, do značné míry zaviněné zoufalstvím, stejně jako náboženské sekty.

Nejlepší odpovědí na extremismy doby je nacionalismus vedený láskou k vlasti a úctou k tradici.