Report: Julius Evola a primordiální Tradice

Autor: Červenobílý <(at)>, Téma: Reportáže, Vydáno dne: 02. 02. 2012

V pořadí již IX. diskusní večer na téma Julius Evola a primordiální Tradice proběhl v příjemné atmosféře v duchu našeho hesla Opinio multiplex Patria una, kdy byla takřka všechna místa našimi příznivci a redaktory obsazena.

Osnova, uvedená v pozvánce, byla i s ohledem k tomuto bohatému tématu dodržena a bylo vzneseno několik dotazů, které se týkaly především Evolovy velmi specifické a v kontextu současné postmoderny málo srozumitelné filozofie. Jednalo se o otázky opírající se o praktickou užitečnost a uplatnitelnost Evolových myšlenek ve 21. století. Tedy století, kdy hodnoty přesahující lidské bytí jsou zcela upozadněny oproti masově rozšířeným materiálním pahodnotám a hédonismu.

Naší hlavní snahou však bylo, abychom se vyvarovali možných dezinterpretací jeho myšlenek, kterých se vědomě i nevědomě dopouštěli např. neomarxisté 60. let, a také někteří italští neofašisté. Šlo o chápání Evolova diferencovaného a apolitického člověka, který je od politiky a společenského života separován primárně z důvodu obrany vůči nákaze profánností, jež provází prakticky všechny společenské i osobní projevy nejen dnešního člověka.

Jeho inspirace k věrnému a nadosobnímu činu člověka přináší v této nelehké době milé osvěžení.

Kulturnímu pesimismu a jeho představitelům se budeme i nadále v rámci diskusních večerů věnovat.