My všichni jsme Dupová

Autor: Jan Maloušek <janmalousek(at)seznam.cz>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 05. 02. 2012

Dupova Slečna Michaela Dupová má opět oplétačky s úřady (zde a zde), byť je prozatím, na vzdory přání vyšetřovatelů z obrněné pěsti demoliberalismu, politické policie z ÚOOZ, ponechána na svobodě a spolu se svou „parteigenossin“ Lucií Šlégrovou má tu nezáviděníhodnou čest stát se symbolem politické perzekuce v českých zemích počátku druhé dekády 21. století, jako se jím stala před desetiletími národní socialistka Milada Horáková.

Snad někteří čtenáři (věřím, že jich bude menšina) se mohou podivit, proč se Národní myšlenka zastává „neonacistky“. Je to jednoduché, i když pominu skutečnost, že o politickém přesvědčení a názorech sl. Dupové nevím ve skutečnosti zhola nic – to, že o ní Mladá fronta a Aktuálně.cz napsaly, že je neonacistkou, má asi stejnou vypovídací hodnotu jako závěry panelů OSN o zeměkoulním oteplování. Vždyť jim podobné plátky psaly o Národní myšlence, že jsme rovněž neonacisté, později jsme si polepšili na společensky a novinářsky zřejmě přijatelnější (klero)fašisty a zároveň jsme začali propagovat italský (sic!!) neofašismus.

Ale i kdyby sl. Dupová byla skutečně neonacistka ukutá z germánské oceli samotným Wotanem, dokud nebude mít doma ve sklepě plynové komory, na dvorku koncentrák a nebude plánovat státní převrat či nebude mít ve stranickém programu zrušení parlamentu coby nejvyššího zastupitelského sboru, je stále plnoprávnou občankou České republiky, NAŠEHO STÁTU A VLASTI, a jako taková může mít názory jakékoli, třeba by s nimi nesouhlasil nikdo z nás. Arci za předpokladu, že je skutečně poznal.

Rozhodně odmítám, aby v našem státě mohlo docházet k politické zvůli, kdy je člověk nepohodlné politické oposice (aktuálně právě DSSS) výhružně a exemplárně perzekvován za použití totalitních praktik a to za nesmysly, jako je lepení samolepek, neškodného tetování na krku či v případě sl. Šlégrové za slova národní a sociální. Karel Kramář, první ministerský předseda našeho státu, byl rovněž sociálně cítící národovec – dnes by zřejmě na místo sezení v křesle předsedy vlády seděl ve vězení pro těžké a společensky nebezpečné zločince! Vźdyť „podpora a propagace“ přeci není nic jiného, než trestný čin! Marná pomoc, žádné politické processy u nás netrpíme a proto u nás také nejsou!

V našem státě jsou, zdá se alespoň podle kroků vlády, policejních složek, státních zastupitelství a soudů, největším nebezpečím komunistická strana a dělnická strana. Internacionální socialisti mají za největšího nepřítele socialisty polonacionální. Tedy budovatelé Nové Evropy, internacionální, sjednocené a socialistické, mají za největší nepřátele mezinárodně isolované české komunisty a „národovce“ shlížející se v německých „kammeraden“. Dokonce je u nás možné administrativně zakázat jejich stranu, s odůvodněním, že se v jejích řadách shlukují podezřelé živly. I v řadách ODSČSSD se shlukly skutečně nebezpečné a ledaskdy i kriminální živly, ovšem tento argument u soudu neobstojí. Za to si musí všichni občané dát pozor na Michaelu Dupovou, která je ohromně společensky nebezpečná, protože má na krku zpodobněné převodové kolo! (Všichni strojní zámečníci a mechanici, třeste se, také na vás brzy dojde!)

Musíme jednoznačně odmítnout tento nespravedlivý, lživý a licoměrný přístup ramen státní moci proti sl. Dupové, protože je jednak nezákonný a protiústavní a jednak má zastrašovat obyvatelstvo. Přesto sl. Dupová, na rozdíl od jiných, nepřistoupila na hru o pomýleném mládí, které ve vězení prohlédlo a pochopilo neobhajitelnost svých dosavadních názorů tváří v tvář radostem demokracie. Nepřistoupila na nátlak, že jen některé názory jsou správné, povolené a tudíž možné. Až ji jednou potkám, smeknu klobouk a hluboce se jí ukloním. Michaelo Dupová, máte můj hluboký obdiv za to, že jste se nepodvolila. Jsem, alespoň v duchu, s vámi!