Zoufale falešné vytí hlídacích psů demokracie

Autor: Miroslav Červenka <mcervenka(at)karneval.cz>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 22. 02. 2012

Okamura Ještě nejsou ani doladěny technické detaily přímé volby prezidenta a známi kandidáti a již naše kulturně mediální fronta ze svých základen zahájila předvolební zteč. Zatím se sice obchází bez prvoplánových předvolebních agitek typu Rychlíkova dokumentu „Zle, matičko, zle, Scharzenberci zde“, ale agitace vedle vychvalování svých favoritů má i jinou formu – očerňování konkurentů. A v tomto směru se naši čačtí investigativci mohou v tomto týdnu přetrhnout.

Terčem jejich útoku jsou hned dva hypotetičtí kandidáti. Jako by shodou náhodných okolností zrovna ti, kteří nikdy nepatřili k semknutému pravdoláskařskému hejnu, ba co více, nesdílejí zřejmě ani základní ideové postuláty o zákeřném zloduchovi na hradě a neocenitelném přínosu evropského sjednocování. Asi si sice neříkají:„To by tak hrálo, aby prostý lid pojal nějakou naději, že populární prezident, neposkakující podle toho, co ČT vysílá a Brusel nakazuje, může být nahrazen někým podobným. Vždyť mu předkládáme tak bohatý výběr, jeden mediální oblíbenec vedle druhého, o žádném jsme nikdy nepsali nic špatného! Nevděčníci!“ , ale konají jako by říkali.

Zarážející je ovšem nízká profesionální úroveň agitek. To bych tedy od vyhlášených profesionálů z pořadu „Reportéři ČT“ očkával více, než trapné výčitky Tomio Okamurovi, že mu osm jeho firem přineslo ztrátu 52 000 korun. To vše obohaceno nanejvýš ubohou snahou zahrát na tradiční lidovou slabost – závist. Jak jinak si vyložit úvodní informace, jaké že to nemá pracháč Okamura auto, kolik stálo a kolik se jich v ČR ročně prodá. Hned poté informace, kolik prý Okamura bere. Prostě on-line veřejnoprávní remake bolševických reportáží o chartistech par excellence. Vnucuje se otázka, kdo a kolik za tohle podprůměrné kompro zaplatil. Nebo že by byli reportéři ČT tak tupí? Přemýšlivý volič na tohle těžko skočí a lze do nekonečna spoléhat na tupce, věřící všemu, co z namodrale světélkující bedny zazní?

Druhou postavou, jejíž možnou kandidaturu nemohou manipulátoři veřejného mínění napříč zaměstnavateli skousnout, není nikdo jiný než první dáma Livie Klausová. Od chvíle, kdy senátor Kubera upozornil na eventualitu její možné kandidatury, můžeme pozorovat horečnou snahu něco na skutečnou dámu v samé podstatě tohoto pojmu, jaká na hradě minimálně padesát let nebyla, vyhrabat. Kde nic není, ani čert nebere, a tak nezbylo nic jiného, než se pokusit paní Livii pošpinit slepovanou story o tom, kterak její známost s Annou Benešovou, se kterou se potkala kdysi na nějakém slavnostním otevření školy či co, měla ovlivnit udělení milosti této ženě. Srovnejte to vše prosím s aktivitou/pasivitou týchž novinářů týchž médií ve směru udělování milostí nedávno zesnulého krasoducha největšího. Krásný příklad pro srovnávací studium je udělení milosti Martě Chadimové a zejména způsob, jakým o jejím pozadí tehdy tatáž média informovala.

A nejen to. Za pozornost stojí rovněž skutečnost, že některým se dotěrné otázky kladou, zatímco jiným ani náhodou. Nikdo se z vyhlášených „hlídacích psů demokracie“ neptá Schwarzenberga, jak k Becherovce přišel nebo co se probírá na setkání skupiny Bilderbeg, Fischera na milenku, Dienstbiera, zda ho v hierarchii ČSSD tlačil nahoru tatík, nebo Švejnara na to, jak jemu rovněž pomohl v kariéře otec - kádrový důstojník STB vysazený do USA pod zástěrkou emigranta(jenom proto za ním mohla oficiálně vycestovat celá rodina včetně mladého Švejnara).

A to je teprve více jak rok před volbami. Co se bude dít, až půjde do tuhého, si lze ale poměrně snadno představit. Stačí si vzpomenout na volby minulé, parlamentní a PR, jaké média dělala Topce. Teď to mají ti skutečně mocní za oponou, kteří rozhodují o tom, kdo bude „populista“ či „kontroverzní“ a kdo naopak „zkušený“, „seriózní „a „transparentní“ rozjeté po vícero liniích. Že by ale v tuto chvíli věděli, koho ze své stáje upřednostnit, v tom zřejmě jasno nemají. V čem ale jasno na 100% mají, je, koho si na Hradě v žádném případě nepřejí. Na počátku tohoto týdne to prostřednictvím nacvičeného vytí svých nejvěrnějších čoklů dali občanům/voličům najevo. Poslechnou je?