Cikánství mizí…

Autor: Národní myšlenka <redakce(at)narmyslenka.cz>, Téma: Dějiny, Vydáno dne: 22. 04. 2012

Předčasný optimismus jednoho zapomenutého článku.

U nás již vybledla stará strašidelná cikánská romantika. Co z ní zbývá, jsou jen ubohé trosky, v nichž není už strašidelnosti ani romantiky. Cikáni bývali národem svérázných dravců. Jejich domovem byly hluboké lesy a skalní pustiny, odkud se jen občasně a dočasně objevovali, aby mámili svou úlisnou chytrostí, zneklidňovali svým zlodějstvím a podvodnictvím a strašili svou mstivou krutostí. Úřady neznaly proti nim jiného prostředku než nelítostně přísné trestání, když se podařilo tlupu provinilých nebo i jen podezřelých cikánů dopadnouti.

Dnešní cikáni jsou už zpravidla jen drobní nenechaví tuláci, žebráci a zahaleči v několikačlenných skupinkách a jsou tak silně promíseni domácími živly téhož druhu, že i samo jméno cikánů bývá vlastně zneužitím staré tradice tohoto jména. Moderní zákonné předpisy a policejní opatření proti cikánství a tuláctví úspěšně likvidují tyto zbytky a imitace starého cikánství, takže v nedlouhé době nepochybně se cikánství přestěhuje ze skutečnosti už jen do povídek a pověstí. Buďme tomu rádi.

Cikáni bývali u nás veřejným zlem a nebezpečím už před dávnými staletími. Žili ve velkých tlupách se značným počtem vozů a koní, vozívali s sebou v dobrých časech celá bohatství, měli svou pevnou organisaci s mocnými a přísnými hodnostáři a živili se nejen velkými a drobnými krádežemi a všelijakým věštectvím a čarodějstvím, nýbrž beze všech skrupulí také loupežemi, vraždami, žhářstvím a vyděračstvím. Žhářství bývalo obvyklými prostředkem jejich msty. Ovšem, běda takové cikánské tlupě, když padla do rukou úřadů!

Dr. Emil Lány, president vrchního soudu v. v.:

Odstavce, které jste právě dočetli, jsou toliko úvodem k případu velké cikánské tlupy pochytané v okolí Brandýsa na Labem před velikonocemi r. 1588, který autor vylíčil na základě pramenů z archivu ministerstva vnitra. Celý text vyšel v časopise Bezpečnostní služba, r. X., č. 11/1940, s. 330-335 pod názvem Cikáni v XVI. století.