Sociální respekt místo sociální spravedlnosti

Autor: Otakar Ševčík <(at)>, Téma: Uvahy, Vydáno dne: 09. 05. 2012

sedmnácti zemích Evropy padly vlády. Žádná škoda. Myslím, že až na čestné výjimky několika málo stran v těchto vládních koalicích to byly vlády upřednostňující Šílený Hvězdičkový Sen před realitou, ve které žijí jejich voliči.

Šíleným Hvězdičkovým Snem nazývám Evropskou unii. Tento projekt už dávno není zonou volného obchodu, ale socialistickým nadstátem s armádou úředníků, která chce rozhodovat téměř i o tom, kdy půjdeme na záchod. To co mělo pomáhat se stalo překážkou.

Evropané se odmítli nechat šikanovat vládami, které - v zájmu nefunkčních balíků a balíků, které měly napravit ty balíky - zvyšovaly daně a zasahovaly do soukromí. Snad už něco podobného přijde i u nás. Nejsem příznivcem našich odborů, ale jestli shodí vládu, bude to jedině dobře. Portugalsko, Řecko, Itálie... není příliš pravděpodobné, že by se superkrize zastavila před našimi dveřmi. Až však konečně pošleme k šípku zednářskosocialistickou oligarchii honosně se nazývající vláda a parlament, kudy dál?

Cesta k sociální spravedlnosti je špatnou cestou. Šli bychom za fata morganou - sociální spravedlnost neexistuje. Sebepropracovanější a sebeohleduplnější systém se dopouští nespravedlnosti. Místo toho hledejme sociální respekt. Lumpy, kteří okrádají stát, zavírejme do báně, podnikavým nesvazujme ruce nelogickými daněmi a ponižujícími předpisy, pracující nechť vydělají tolik, aby bez problémů pokryli svoje životní náklady a zbývalo jim i na kulturu či jiné záliby, a slabí bez vlastní viny nesmí živořit. Nemůžeme mít stejně, ale můžeme každý žít důstojně.